Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
34/2024
100,00 € Karel Och Slovenský filmový ústav
25. Marec 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
35/2024
100,00 € Peter Hames Slovenský filmový ústav
25. Marec 2024
Licenčná zmluva
29/2024
150,00 € Paulína Ďurinová Slovenský filmový ústav
19. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
32/2024
1 200,00 € Zuzana Gregoreková Slovenský filmový ústav
19. Marec 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
33/2024
144,00 € Mariana Jaremková Slovenský filmový ústav
19. Marec 2024
Licenční a podlicenční smlouva
15/LZ/2024
0,00 € Slovenský filmový ústav Doc-Air Distribution s.r.o.
15. Marec 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
30/2024
100,00 € Daniel Bird Slovenský filmový ústav
15. Marec 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
31/2024
100,00 € Jonathan Owen Slovenský filmový ústav
14. Marec 2024
Licenčná zmluva
14/LZ/2024
3 000,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
6. Marec 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
28/2024
200,00 € Simone Fluhr Slovenský filmový ústav
6. Marec 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
27/2024
200,00 € Daniel Coche Slovenský filmový ústav
6. Marec 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
26/2024
500,00 € Dušan Hanák Slovenský filmový ústav
1. Marec 2024
Licenčná zmluva
11/LZ/2024
1 000,00 € Slovenský filmový ústav Second Run Limited
1. Marec 2024
Dohoda o urovnaní
12/LZ/2024
172,00 € Slovenský filmový ústav Universal Music, s.r.o.
29. Február 2024
Licenčná zmluva
9/LZ/2024
50,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské technické múzeum
29. Február 2024
Licenčná zmluva
10/LZ/2024
50,00 € Slovenský filmový ústav Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, o.z.
28. Február 2024
Licenčná zmluva
8/LZ/2024
26 200,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.
26. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
22/2024
630,00 € Alexandra Strelková Slovenský filmový ústav
23. Február 2024
Licenčná zmluva
5/LZ/2024
3 450,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Licenčná zmluva
6/LZ/2024
350,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska