Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2023
Zmluva o spolupráci
24/SP/2023
1 700,00 € Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY / ‘Stichting Cinekid Amsterdam’ Foundation Slovenský filmový ústav
9. August 2023
License Agreement
36/LZ/2023
250,00 € slovenský filmový ústav Music Hungary Zeneműkiadó Ltd.
8. August 2023
Kúpna zmluva
3/KUP/2023
86,40 € Viktor Film, s.r.o. Slovenský filmový ústav
8. August 2023
Kúpna zmluva
4/KUP/2023
830,00 € Eduard Grečner Slovenský filmový ústav
4. Apríl 2023
Licenčná zmluva
11/LZ/2023
500,00 € Slovenský filmový ústav EKOFEST z.s.
26. Júl 2023
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
4/KOP/2023
10 000,00 € Slovenský filmový ústav SIRIUS FILMS s.r.o.
25. Júl 2023
Mandátna zmluva
45/RZ/2023
2 500,00 € doc. Štefan Komorný, ArtD. Slovenský filmový ústav
19. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
43/RZ/2023
1 240,00 € PhMr. Elena Stodolová, Ing. Ivana Vilčeková, Ivan Stodola, Jana Formanová, Nadežda Skružná Slovenský filmový ústav
18. Júl 2023
Licenční smlouva o distribuci filmového díla
35/LZ/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav AEROFILMS, s.r.o.
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
34/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
35/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
36/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
37/RZ/2023
0,00 € Filmpark production, s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
38/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
39/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
40/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
41/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
42/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Júl 2023
Zmluva o úschove
28/RZ/2023
0,00 € Kolsa Films SK s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Júl 2023
Zmluva o úschove
29/RZ/2023
0,00 € all4auto s.r.o. Slovenský filmový ústav