Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Licenčná zmluva
52/2023
750,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
19. Október 2023
Poistná zmluva
18/PZ/2023
4,80 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
19. Október 2023
Licenčná zmluva
40/LZ/2023
250,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
16. Október 2023
Licenčná zmluva
39/LZ/2023
6 080,26 € Slovenský filmový ústav Československá filmová společnost, s.r.o.
12. Október 2023
Licenčná zmluva
51/2023
7 000,00 € Miro Nôta Slovenský filmový ústav
11. Október 2023
Zmluva o dielo
9/ZOD/2023
406 649,71 € NTJ s.r.o. Slovenský filmový ústav
8. Október 2023
zmluva o spolupráci
29/SP/2023
2 500,00 € KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, o.z. Slovenský filmový ústav
6. Október 2023
Poistná zmluva
17/PZ/2023
1,00 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
5. Október 2023
Poistná zmluva
16/PZ/2023
1,00 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
5. Október 2023
Licenčná zmluva
38/LZ/2023
200,00 € Slovenský filmový ústav Kolégium Antona Neuwirtha
4. Október 2023
Zmluva o úschove
58/RZ/2023
0,00 € objectif, s.r.o. Slovenský filmový ústav
4. Október 2023
Zmluva o úschove
59/RZ/2023
0,00 € ARYTMIA s.r.o. Slovenský filmový ústav
4. Október 2023
Zmluva o úschove
60/RZ/2023
0,00 € Guča s.r.o. Slovenský filmový ústav
4. Október 2023
Zmluva o úschove
61/RZ/2023
0,00 € ALEF FILM&MEDIA, s.r.o. Slovenský filmový ústav
4. Október 2023
Zmluva o úschove
62/RZ/2023
0,00 € Bright Sight Pictures, s.r.o. Slovenský filmový ústav
4. Október 2023
Zmluva o úschove
63/RZ/2023
0,00 € MIRAFOX, s.r.o. Slovenský filmový ústav
29. September 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
50/2023
6 700,00 € Ing. arch. Peter Štrpka Slovenský filmový ústav
28. September 2023
Kúpna zmluva
5/KUP/2023
670,00 € Ing. Pavel Pohorský Slovenský filmový ústav
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
28/SP/2023
1 500,00 € Cinedu, o.z. Slovenský filmový ústav
25. September 2023
Kolektívna zmluva
57/RZ/2023
0,00 € Základná organizácia - Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry - závodný výbor SFÚ Slovenský filmový ústav