Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe AVD s názvom "Janžurka"
3/KOP/2024
10 000,00 € Pubres s.r.o. Slovenský filmový ústav
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
48/2024
300,00 € Jakub Lenčéš Slovenský filmový ústav
15. Apríl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
49/2024
100,00 € Katarína Kerekesová Slovenský filmový ústav
15. Apríl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
50/2024
100,00 € Robert Kirchhoff Slovenský filmový ústav
15. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
1/KUP/2024
9 152,92 € Magic Print s.r.o. Slovenský filmový ústav
15. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Marché du film, Cannes 2024"
7/SP/2024
20 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
11. Apríl 2024
Smlouva o spolupráci
5/SP/2024
32 142,09 € Státní fond kinematografie Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
6/SP/2024
1 000,00 € Reminiscencie, o.z. Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
41/2024
100,00 € PhDr. Mgr. art. Mariana Čengelová, PhD. Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
43/2024
250,00 € Tatiana Rusnáková Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
42/2024
350,00 € Eva Filová Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
44/2024
300,00 € Juraj Oniščenko Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
45/2024
1 000,00 € Prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD. Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
46/2024
350,00 € Eva Šošková Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
47/2024
250,00 € doc. Mgr. Jana Dudková, PhD. Slovenský filmový ústav
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
40/2024
200,00 € Mária Ridzoňová Ferenčuhová Slovenský filmový ústav
5. Apríl 2024
Poistná zmluva
1/PZ/2024
16,00 € Union poisťovň, a.s. Slovenský filmový ústav
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
3/SP/2024
10 000,00 € Slovenská filmová a televízna akadémia Slovenský filmový ústav
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
4/SP/2024
0,00 € Bratislava Film Academy, o.z. Slovenský filmový ústav
4. Apríl 2024
Licenčná zmluva
21/LZ/2024
500,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské elektrárne, a.s.