Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
7/2024
200,00 € Martin Ciel Slovenský filmový ústav
25. Január 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
8/2024
200,00 € Jana Dudková Slovenský filmový ústav
25. Január 2024
Licenčná zmluva na vydanie diela
9/2024
200,00 € Eva Filová Slovenský filmový ústav
25. Január 2024
Zmluva o spolupráci
1/SP/2024
4 418,63 € Asociácia slovenských filmových klubov Slovenský filmový ústav
24. Január 2024
Zmluva o dielo
2/RZ/2024
34 764,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Slovenský filmový ústav
23. Január 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
6/2024
0,00 € Tomáš Eštok Slovenský filmový ústav
17. Január 2024
Čiastková zmluva č. 1/2024 k Rámcovej dohode č. 17/RZ/2023 z 30.5.2023 o poskytnutí služby
1/RZ/2024
1 134 000,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
16. Január 2024
Obchodná zmluve
88/RZ/2023
1 008,00 € Media RTVS Slovenský filmový ústav
16. Január 2024
Zmluva o spolupráci a vzájomnom poskytnutí služieb
39/SP/2023
840,00 € Media RTVS Slovenský filmový ústav
16. Január 2024
Licenčná VOD zmluva
2/LZ/2024
0,00 € Slovenský filmový ústav LA CINÉMATHÈQUE DES CINÉASTES
11. Január 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
1/2024
930,00 € Marek Menke Slovenský filmový ústav
10. Január 2024
Dohoda o spolupráci
38/SP/2023
0,00 € Hotel Danubia Gate Slovenský filmový ústav
10. Január 2024
Zmluva o dielo
1/ZOD/2024
11 880,00 € Wanted, spol. s r. o. Slovenský filmový ústav
8. Január 2024
Licenčná zmluva
1/LZ/2024
0,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
8. Január 2024
Licenčná zmluva
54/LZ/2023
609,36 € Slovenský filmový ústav Seznam.cz, a.s.
22. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. S80127-01/22
86/RZ/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenský filmový ústav
22. December 2023
Licenčná zmluva
53/LZ/2023
150,00 € Slovenský filmový ústav Umelecký súbor Lúčnica
21. December 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
57/2023
0,00 € Stanislav Stankoci Slovenský filmový ústav
20. December 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
55/2023
300,00 € Mgr. art. Ivana Palečková Slovenský filmový ústav
18. December 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
56/2023
192,00 € Mariana Jaremková Slovenský filmový ústav