Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Čiastková zmluva č. 2/2023 k Rámcovej dohode č. 50/RZ/2019 z 9.9.2019 a jej Dodatku č.2 o poskytnutí služby
16/RZ/2023
11 082,19 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
30. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
17/RZ/2023
5 106 642,33 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
26. Máj 2023
Licenčná zmluva
19/LZ/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav Malavida
26. Máj 2023
Licenčná zmluva
20/LZ/2023
200,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Súhlas so spracovaním a použitím záznamu audiovizuálneho diela
21/LZ/203
0,00 € Slovenský filmový ústav J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production s.r.o.
26. Máj 2023
Licenčná zmluva
22/LZ/2023
2 400,00 € Slovenský filmový ústav Česká televize
25. Máj 2023
Licenčná zmluva
39/2023
100,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
24. Máj 2023
Poistná zmluva
13/PZ/2023
1,40 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
24. Máj 2023
Poistná zmluva
14/PZ/2023
2,10 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
22. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
15/RZ/2023
82 507,20 € ENGIE Services, a.s. Slovenský filmový ústav
18. Máj 2023
Mandátna zmluva
13/RZ/2023
Doplnená
10 225,00 € BM Building, s.r.o. Slovenský filmový ústav
17. Máj 2023
Licenčná zmluva
38/2023
600,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
16. Máj 2023
Licenčná zmluva
16/LZ/2023
45 000,00 € Slovenský filmový ústav Markíza - Slovakia, spol. s r.o.
16. Máj 2023
Licenčná zmluva
17/LZ/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav Slovenská národná galéria
16. Máj 2023
Licenčná zmluva
18/LZ/2023
750,00 € Slovenský filmový ústav MoviePro s.r.o.
15. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Minifestival európskeho filmu 5x5"
14/SP/2023
5 100,00 € Continental film, s.r.o. Slovenský filmový ústav
11. Máj 2023
Poistná zmluva
9/PZ/2023
10,40 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
11. Máj 2023
Poistná zmluva
10/PZ/2023
7,20 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
11. Máj 2023
Poistná zmluva
11/PZ/2023
10,40 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
11. Máj 2023
Poistná zmluva
12/PZ/2023
4,00 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav