Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o úschove
69/RZ/2023
0,00 € ATTACK FILM, s.r.o. Slovenský filmový ústav
28. November 2023
Zmluva o úschove
70/RZ/2023
0,00 € LIPSTICK s.r.o. Slovenský filmový ústav
28. November 2023
Zmluva o úschove
71/RZ/2023
0,00 € LEON Productions, spol. s r.o. Slovenský filmový ústav
27. November 2023
Licenčná zmluva
49/LZ/2023
131 900,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
22. November 2023
Zmluva o dielo
11/ZOD/2023
246 268,80 € KINOSERVIS s.r.o. Slovenský filmový ústav
21. November 2023
Licenčná zmluva
47/LZ/2023
500,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské elektrárne, a.s.
20. November 2023
Licenčná zmluva
46/LZ/2023
45 306,00 € Slovenský filmový ústav Slovenská produkčná, a.s.
14. November 2023
Licenčná zmluva
45/LZ/2023
600,00 € Slovenský filmový ústav Národné lesnícke centrum
9. November 2023
Licenčná zmluva
54/2023
150,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
9. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "European Film Market, Berlín 2024"
34/SP/2023
7 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
7. November 2023
Licenčná zmluva
44/LZ/2023
350,00 € Slovenský filmový ústav PubRes, s.r.o.
3. November 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Bratislava Game Jam"
33/SP/2023
500,00 € Mladý pes, n.o. Slovenský filmový ústav
3. November 2023
Poistná zmluva
19/PZ/2023
2,80 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
3. November 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
53/2023
188,50 € Mariana Jaremková Slovenský filmový ústav
3. November 2023
Licenčná zmluva
43/LZ/2023
125,00 € Slovenský filmový ústav Almostar s.r.o.
2. November 2023
Licenčná zmluva
42/LZ/2023
18 500,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
2. November 2023
Čiastková zmluva č. 4/2023 k Rámcovej dohode č. 17/RZ/2023 z 30.5.2023 o poskytnutí služby
66/RZ/2023
72 000,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov AVF číslo: AVF 337/2023-4/3.1/1
65/RZ/2023
Doplnená
20 700,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci
32/SP/2023
38 952,96 € Slovenian Film Centre / Státní fond kinematografie Slovenský filmový ústav
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci
31/SP/2023
3 500,00 € FOTOFO, o.z. Slovenský filmový ústav