Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
35/2023
300,00 € Zuzana Mojžišová Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
36/2023
300,00 € Miro Nôta Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Licenčná zmluva
12/LZ/2023
12 800,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
21. Apríl 2023
Licenčná zmluva
13/LZ/2032
1 300,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
20. Apríl 2023
Licenčná zmluva
26/2023
1 800,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
20. Apríl 2023
Mandátna zmluva
3/RZ/2023
400,00 € Vladimír Slaninka Slovenský filmový ústav
18. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia Sharpe Conference & Festival 2023
10/SP/2023
1 500,00 € LALA Slovak Music Export Slovenský filmový ústav
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva
1/KUP/2023
120,00 € Los Filmos, s.r.o. Slovenský filmový ústav
17. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
8/SP/2023
8 570,00 € Slovenská filmová a televízna akadémia Slovenský filmový ústav
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
23/2023
440,00 € Marek Menke Slovenský filmový ústav
17. Apríl 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
24/2023
17,00 € Lucia Čuriová Slovenský filmový ústav
12. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
7/SP/2023
0,00 € Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta Slovenský filmový ústav
6. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
6/SP/2023
1 000,00 € Slovenský filmový ústav Vysoká škola múzických umení v Bratislave
30. Marec 2023
Licenčná zmluva
10/LZ/2023
10 000,00 € Slovenský filmový ústav Markíza - Slovakia, spol. s r.o.
29. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
2/RZ/2023
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenský filmový ústav
29. Marec 2023
Zmluva o dielo
2/ZOD/2023
Doplnená
2 060 234,47 € NTJ s.r.o. Slovenský filmový ústav
23. Marec 2023
Licenčná zmluva
9/LZ/2023
450,00 € Slovenský filmový ústav Second Run Limited
20. Marec 2023
Licenčná zmluva
22/2023
200,00 € Miroslav Nôta Slovenský filmový ústav
15. Marec 2023
Licenčná zmluva
7/LZ/2023
2 600,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
14. Marec 2023
Licenčná zmluva
21/2023
5 796,00 € Petra Hanáková Slovenský filmový ústav