Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia "Green filming" - envirokonzultácie na filmových setoch a budúcnosť udržateľného filmovania
20/SP/2023
400,00 € ART FILM FEST s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu "Karlove Vary 2023"
18/SP/2023
1 500,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
12. Jún 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
42/2023
17,00 € Lucia Čuriová Slovenský filmový ústav
12. Jún 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
41/2023
500,00 € Marek Menke Slovenský filmový ústav
12. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
19/SP/2023
300,00 € Národní filmový archiv Slovenský filmový ústav
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
2/KUP/2023
53 580,00 € Soitron, s.r.o. Slovenský filmový ústav
9. Jún 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
43/2023
155,00 € Mariana Jaremková Slovenský filmový ústav
9. Jún 2023
Čiastková zmluva č. 3/2023 k Rámcovej dohode č. 17/RZ/2023 z 30.5.2023 o poskytnutí služby
18/RZ/2023
621 600,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
9. Jún 2023
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe AVD s názvom +/-90
2/KOP/2023
19 980,00 € PSYCHÉ film, s.r.o. Slovenský filmový ústav
7. Jún 2023
Poistná zmluva
15/PZ/2023
1,40 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
17/SP/2023
4 000,00 € Cineuropa aisbl. Slovenský filmový ústav
5. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
16/SP/2023
3 500,00 € Film Servis Festival Karlovy Vary a.s. Slovenský filmový ústav
31. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie na jeho použitie
23/LZ/2023
1 000,00 € Občianske združenie Take Art Slovenský filmový ústav
31. Máj 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
40/2023
150,00 € Zuzana Gindlová Tatárová Slovenský filmový ústav
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia Istropolitana Projekt 2023
15/SP/2023
1 000,00 € Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta Slovenský filmový ústav
30. Máj 2023
Čiastková zmluva č. 2/2023 k Rámcovej dohode č. 50/RZ/2019 z 9.9.2019 a jej Dodatku č.2 o poskytnutí služby
16/RZ/2023
11 082,19 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
30. Máj 2023
Rámcová dohoda o poskytnutí služby
17/RZ/2023
5 106 642,33 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
26. Máj 2023
Licenčná zmluva
19/LZ/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav Malavida
26. Máj 2023
Licenčná zmluva
20/LZ/2023
200,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
26. Máj 2023
Súhlas so spracovaním a použitím záznamu audiovizuálneho diela
21/LZ/203
0,00 € Slovenský filmový ústav J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production s.r.o.