Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Licenčná zmluva
11/LZ/2023
500,00 € Slovenský filmový ústav EKOFEST z.s.
26. Júl 2023
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
4/KOP/2023
10 000,00 € Slovenský filmový ústav SIRIUS FILMS s.r.o.
25. Júl 2023
Mandátna zmluva
45/RZ/2023
2 500,00 € doc. Štefan Komorný, ArtD. Slovenský filmový ústav
19. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
43/RZ/2023
1 240,00 € PhMr. Elena Stodolová, Ing. Ivana Vilčeková, Ivan Stodola, Jana Formanová, Nadežda Skružná Slovenský filmový ústav
18. Júl 2023
Licenční smlouva o distribuci filmového díla
35/LZ/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav AEROFILMS, s.r.o.
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
34/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
35/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
36/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
37/RZ/2023
0,00 € Filmpark production, s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
38/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
39/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
40/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
41/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
42/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Júl 2023
Zmluva o úschove
28/RZ/2023
0,00 € Kolsa Films SK s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Júl 2023
Zmluva o úschove
29/RZ/2023
0,00 € all4auto s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Júl 2023
Zmluva o úschove
30/RZ/2023
0,00 € HITCHHIKER Cinema, s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Júl 2023
Zmluva o úschove
31/RZ/2023
0,00 € PSYCHÉ film, s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Júl 2023
Zmluva o úschove
32/RZ/2023
0,00 € Fool Moon, s.r.o. Slovenský filmový ústav
12. Júl 2023
Zmluva o úschove
33/RZ/2023
0,00 € gotthardt film s.r.o. Slovenský filmový ústav