Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Zmluva o dielo
3/ZOD/2023
Doplnená
76 344,00 € Altamira Softworks, s.r.o. Slovenský filmový ústav
3. Máj 2023
Mandátna zmluva
10/RZ/2023
4 000,00 € Marián Brázda Slovenský filmový ústav
2. Máj 2023
Smlouva o spolupráci
12/SP/2023
34 481,67 € Státní fond kinematografie Slovenský filmový ústav
2. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
13/SP/2023
20 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
28. Apríl 2023
Zmluva o úschove
4/RZ/2023
0,00 € Silverart, s.r.o. Slovenský filmový ústav
28. Apríl 2023
Zmluva o úschove
5/RZ/2023
0,00 € Silverart, s.r.o. Slovenský filmový ústav
28. Apríl 2023
Zmluva o úschove
6/RZ/2023
0,00 € D.N.A., s.r.o. Slovenský filmový ústav
28. Apríl 2023
Zmluva o úschove
7/RZ/2023
0,00 € Angry Tiger s.r.o. Slovenský filmový ústav
28. Apríl 2023
Zmluva o úschove
8/RZ/2023
0,00 € INOUT STUDIO, s.r.o. Slovenský filmový ústav
28. Apríl 2023
Zmluva o úschove
9/RZ/2023
0,00 € Bright Sight Pictures, s.r.o. Slovenský filmový ústav
28. Apríl 2023
Zmluva o úschove
1/RZ/2023
0,00 € TRIGON PRODUCTION, s.r.o. Slovenský filmový ústav
28. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
11/SP/2023
0,00 € Slovenská národná galéria Slovenský filmový ústav
26. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
2/KOM/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské literárne centrum
25. Apríl 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
25/2023
80,00 € Juraj Malíček Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
27/2023
300,00 € Žofia Bosáková Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
28/2023
300,00 € Michaela Malíčková Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
29/2023
300,00 € Mgr. art. Halka Marčeková Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
30/2023
300,00 € Katarína Mišíková Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
31/2023
300,00 € Martin Ciel Slovenský filmový ústav
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
32/2023
800,00 € Prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD. Slovenský filmový ústav