Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 303/2023-3/2.1.1
44/RZ/2023
2 500,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 302/2023-3/2.1.1
46/RZ/2023
2 500,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 386/2023-4/4.1
47/RZ/2023
40 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 388/2023-4/4.1
48/RZ/2023
25 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu číslo: AVF 474/2023-3/2.1.3
49/RZ/2023
8 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
14. August 2023
Licenčná zmluva
37/LZ/2023
250,00 € Slovenský filmový ústav Nový film, s.r.o.
14. August 2023
Zmluva o úschove
50/RZ/2023
0,00 € BFILM, s.r.o. Slovenský filmový ústav
14. August 2023
Zmluva o úschove
51/RZ/2023
0,00 € nutprodukcia s.r.o. Slovenský filmový ústav
9. August 2023
Zmluva o spolupráci
24/SP/2023
1 700,00 € Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY / ‘Stichting Cinekid Amsterdam’ Foundation Slovenský filmový ústav
9. August 2023
License Agreement
36/LZ/2023
250,00 € slovenský filmový ústav Music Hungary Zeneműkiadó Ltd.
8. August 2023
Kúpna zmluva
3/KUP/2023
86,40 € Viktor Film, s.r.o. Slovenský filmový ústav
8. August 2023
Kúpna zmluva
4/KUP/2023
830,00 € Eduard Grečner Slovenský filmový ústav
4. Apríl 2023
Licenčná zmluva
11/LZ/2023
500,00 € Slovenský filmový ústav EKOFEST z.s.
26. Júl 2023
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
4/KOP/2023
10 000,00 € Slovenský filmový ústav SIRIUS FILMS s.r.o.
25. Júl 2023
Mandátna zmluva
45/RZ/2023
2 500,00 € doc. Štefan Komorný, ArtD. Slovenský filmový ústav
19. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
43/RZ/2023
1 240,00 € PhMr. Elena Stodolová, Ing. Ivana Vilčeková, Ivan Stodola, Jana Formanová, Nadežda Skružná Slovenský filmový ústav
18. Júl 2023
Licenční smlouva o distribuci filmového díla
35/LZ/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav AEROFILMS, s.r.o.
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
34/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
35/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav
13. Júl 2023
Zmluva o úschove
36/RZ/2023
0,00 € Punkchart films s.r.o. Slovenský filmový ústav