Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Smlouva o spolupráci
5/SP/2024
32 142,09 € Státní fond kinematografie Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
6/SP/2024
1 000,00 € Reminiscencie, o.z. Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
41/2024
100,00 € PhDr. Mgr. art. Mariana Čengelová, PhD. Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
43/2024
250,00 € Tatiana Rusnáková Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
42/2024
350,00 € Eva Filová Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
44/2024
300,00 € Juraj Oniščenko Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
45/2024
1 000,00 € Prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD. Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
46/2024
350,00 € Eva Šošková Slovenský filmový ústav
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
47/2024
250,00 € doc. Mgr. Jana Dudková, PhD. Slovenský filmový ústav
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
40/2024
200,00 € Mária Ridzoňová Ferenčuhová Slovenský filmový ústav
5. Apríl 2024
Poistná zmluva
1/PZ/2024
16,00 € Union poisťovň, a.s. Slovenský filmový ústav
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
3/SP/2024
10 000,00 € Slovenská filmová a televízna akadémia Slovenský filmový ústav
5. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
4/SP/2024
0,00 € Bratislava Film Academy, o.z. Slovenský filmový ústav
4. Apríl 2024
Licenčná zmluva
21/LZ/2024
500,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské elektrárne, a.s.
4. Apríl 2024
Mandátna zmluva
7/RZ/2024
360,00 € Branislav Frlička Slovenský filmový ústav
28. Marec 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
39/2024
0,30 € Mgr. Zuzana Pinterová Slovenský filmový ústav
28. Marec 2024
Licenčná zmluva
17/LZ/2024
100,00 € Slovenský filmový ústav Promiseo s.r.o.
28. Marec 2024
Licenčná zmluva
18/LZ/2024
100,00 € Slovenský filmový ústav Klub vojenskej histórie Gisela-Stellung
28. Marec 2024
Licenčná zmluva
19/LZ/2024
100,00 € Slovenský filmový ústav TAURIS, a.s.
28. Marec 2024
Licenčná zmluva
20/LZ/2024
350,00 € Slovenský filmový ústav noemo, s.r.o.