Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2023
Licenčná zmluva
22/2023
200,00 € Miroslav Nôta Slovenský filmový ústav
15. Marec 2023
Licenčná zmluva
7/LZ/2023
2 600,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
14. Marec 2023
Licenčná zmluva
21/2023
5 796,00 € Petra Hanáková Slovenský filmový ústav
14. Marec 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
20/2023
1 495,00 € Michal Michalovič Slovenský filmový ústav
14. Marec 2023
Komisionárska zmluva
1/KOM/2023
0,00 € FOR Film s.r.o. Slovenský filmový ústav
14. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
5/SP/2023
500,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Slovenský filmový ústav
3. Marec 2023
Licenčná zmluva
19/2023
1 200,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
3. Marec 2023
Licenční a podlicenční smlouva
5/LZ/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav Doc-Air Distribution s.r.o.
3. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
4/SP/2023
500,00 € Boiler, o.z. Slovenský filmový ústav
3. Marec 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí licencie na premietanie filmov
6/LZ/2023
0,00 € Slovenský filmový ústav Mgr. Dušan rapoš - Atelier Sui Generis
27. Február 2023
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
18/2023
60,00 € Zuzana Gindlová Tatárová Slovenský filmový ústav
17. Február 2023
Licenčná zmluva
4/LZ/203
350,00 € Slovenský filmový ústav OZ MENACHEM
14. Február 2023
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe AVD názvom "Trančík"
1/KOP/2023
17 500,00 € Slovenský filmový ústav Memory film s.r.o.
13. Február 2023
Licenčná zmluva
3/LZ/2023
75,00 € Slovenský filmový ústav Rebecca Miková
10. Február 2023
Poistná zmluva
7/PZ/2023
309,24 € UNIQA Slovenský filmový ústav
10. Február 2023
Poistná zmluva
8/PZ/2023
572,99 € UNIQA Slovenský filmový ústav
9. Február 2023
Zmluva o úschove
80/RZ/2022
0,00 € Media Voice Slovenský filmový ústav
8. Február 2023
Poistná zmluva
3/PZ/2023
7,20 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
8. Február 2023
Poistná zmluva
4/PZ/2023
9,60 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
8. Február 2023
Poistná zmluva
5/PZ/2023
7,20 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav