Centrálny register zmlúv

Slovenský filmový ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
63/2024
110,00 € Marek Kianička Slovenský filmový ústav
12. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
16/SP/2024
4 000,00 € Film New Europe Slovenský filmový ústav
12. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
61/2024
310,00 € Rastislav Steranka Slovenský filmový ústav
12. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
62/2024
250,00 € Rastislav Steranka Slovenský filmový ústav
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
15/SP/2024
0,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské centrum dizajnu
11. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
60/2024
0,00 € Tomáš Eštok Slovenský filmový ústav
6. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
14/SP/2024
1 500,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
6. Jún 2024
Poistná zmluva
5/PZ/2024
2,10 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
12/SP/2024
3 500,00 € Film Servis Festival Karlovy Vary a.s. Slovenský filmový ústav
5. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
59/2024
300,00 € Marek Menke Slovenský filmový ústav
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
13/SP/2024
1 800,00 € Asociácia slovenských filmových klubov Slovenský filmový ústav
4. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
57/2024
15,00 € Veronika Krejčová Slovenský filmový ústav
4. Jún 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
58/2024
20,00 € Peter Brabenec Slovenský filmový ústav
3. Jún 2024
Licenčná zmluva
29/LZ/2024
8 500,00 € Slovenský filmový ústav IFC MEDIA, spol. s r.o.
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
11/SP/2024
4 000,00 € Cineuropa aisbl Slovenský filmový ústav
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
10/SP/2024
500,00 € Asociácia producentov animovaného filmu, o.z. Slovenský filmový ústav
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
55/2024
200,00 € Mgr. art. Peter Pavlík Slovenský filmový ústav
22. Máj 2024
Poistná zmluva
4/PZ/2024
1,40 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
16. Máj 2024
Zmluva o dielo a o udelení súhlasu na jeho použitie (licenčná zmluva)
54/2024
100,00 € Doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD. Slovenský filmový ústav
16. Máj 2024
Poistná zmluva
3/PZ/2024
1,00 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav