Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
License Agreement
173/2023
0,00 € Fulldome Studio DN Slovenská ústredná hvezdáreň
22. September 2023
Podlicenční smlouva
174/2023
5 000,00 € Krutart s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
14. September 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
165/2023
Doplnená
0,00 € Daniel Tóth Slovenská ústredná hvezdáreň
14. September 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
166/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Jana Chesley, Phd. Slovenská ústredná hvezdáreň
14. September 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
167/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Rastislav Gajdošík Slovenská ústredná hvezdáreň
14. September 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
168/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Gajdoš Slovenská ústredná hvezdáreň
14. September 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
169/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Štefan Kürti Slovenská ústredná hvezdáreň
14. September 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
170/2023
Doplnená
500,00 € Miloš Obert Slovenská ústredná hvezdáreň
14. September 2023
Zmluva na zabezpečenie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov Slovenskej ústrednej hvezdárne
171/2023
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r. o. Slovenská ústredná hvezdáreň
4. September 2023
Licenčná zmluva
164/2023
Doplnená
3 000,00 € PhDr. Ľubica Drugová Slovenská ústredná hvezdáreň
30. August 2023
Zmluva o dielo číslo: 03/S/2023
162/2023
0,00 € KomBit-Alarm spol. s r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
30. August 2023
Zmluva o dielo číslo: 04/S/2023
163/2023
0,00 € KomBit-Alarm spol. s r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
21. August 2023
Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-85723-D8F8/2)
161/2023
208,80 € Mediatel spol. s r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
18. August 2023
Cestovné poistenie a asistenčné služby
160/2023
178,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. August 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
153/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Milan Rybanský, DrSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. August 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
154/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Ladislav Hric, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. August 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
155/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Pavol Rapavý Slovenská ústredná hvezdáreň
8. August 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
156/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Peter Zimnikoval Slovenská ústredná hvezdáreň
8. August 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
157/2023
Doplnená
0,00 € Jaroslav Gerboš Slovenská ústredná hvezdáreň
8. August 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
158/2023
Doplnená
0,00 € doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Slovenská ústredná hvezdáreň