Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-016/2024
95/2024
Doplnená
65,00 € Michal Ač Slovenská ústredná hvezdáreň
3. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-014/2024
96/2024
Doplnená
145,00 € Mgr. Peter Zimnikoval Slovenská ústredná hvezdáreň
3. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-017/2024
97/2024
Doplnená
15,00 € Daniel Tóth Slovenská ústredná hvezdáreň
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. ZO-AO-03/2024
93/2024
80,00 € Mgr. Jana Švrčková Slovenská ústredná hvezdáreň
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. ZO-AO-04/2024
94/2024
80,00 € Samuel Buranský Slovenská ústredná hvezdáreň
24. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-013/2024
90/2024
Doplnená
70,00 € Mgr. Adrián Takáč Slovenská ústredná hvezdáreň
24. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-015/2024
91/2024
Doplnená
15,00 € Zdeněk Bardon Slovenská ústredná hvezdáreň
24. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 1/2024
92/2024
0,00 € Slovenské technické múzeum Slovenská ústredná hvezdáreň
17. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-008/2024
89/2024
Doplnená
150,00 € Alexander Ač, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - produkt KOMBI č. 1113055
88/2024
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a. s. - Predaj elektriny a plynu, o. z. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-001/2024
77/2024
Doplnená
355,00 € doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-002/2024
78/2024
Doplnená
375,00 € doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-003/2024
79/2024
Doplnená
535,00 € RNDr. Pavol Rapavý Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-004/2024
80/2024
Doplnená
105,00 € RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-005/2024
81/2024
Doplnená
345,00 € RNDr. Ján Kráľ, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-009/2024
82/2024
Doplnená
200,00 € RNDr. Daniela Rapavá Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-007/2024
83/2024
Doplnená
75,00 € RNDr. Ladislav Hric, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-010/2024
84/2024
Doplnená
170,00 € Mgr. Peter Horálek Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-011/2024
85/2024
Doplnená
25,00 € Renáta Kolivošková Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-012/2024
86/2024
Doplnená
145,00 € RNDr. Dušan Lorenc, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň