Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2011
Dohoda o umiestnení a prevádzke meteorologického zariadenia
3/2011
0,00 € OMEGA PLUS spol. s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
21. Február 2012
Zmluva o poskytnutí služieb v zmysle Obchodného zákonníka
32012
0,00 € Ing. Karol Kasáš, K K Computer Slovenská ústredná hvezdáreň
16. Máj 2012
Zmluva o výpožičke č. 4/2012
4/2012
0,00 € Podunajské múzeum Slovenská ústredná hvezdáreň
18. Január 2013
Zmluva o poskytnutí služieb
1/2013
0,00 € Ing. Karol Kasáš, K K Computer Slovenská ústredná hvezdáreň
1. Marec 2013
Zmluva o distribúcii tlače
4/2013
0,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. Slovenská ústredná hvezdáreň
21. Marec 2013
Zmluva o dielo číslo: 01/S/2013
01S2013
0,00 € KomBit-Alarm spol. s r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
21. Marec 2013
Zmluva o dielo číslo: EZS 02/S/2013
02/S/2013
0,00 € KomBit-Alarm spol s r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Január 2014
Zmluva o poskytovaní služieb
2/2014
0,00 € Ing. Karol Kasáš, K K Computer Slovenská ústredná hvezdáreň
21. Február 2014
Zmluva o zahraničnej spolupráci
4/2014
0,00 € UNINOVA Slovenská ústredná hvezdáreň
21. Február 2014
Dohoda o vzájomnej spolupráci
5/2014
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied Slovenská ústredná hvezdáreň
4. Marec 2014
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
6/2014
Doplnená
0,00 € SNM - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave Slovenská ústredná hvezdáreň
11. Marec 2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 234/2010 o poskytovaní služieb ochrany objektu
7/2014
0,00 € Diplomat - profesional, SBS-team s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
11. Marec 2014
Dohoda o zapožičaní
8/2014
0,00 € Diplomat - profesional, SBS-team s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
11. Marec 2014
Zmluva o dielo č. 012014
9/2014
Doplnená
0,00 € V & L Car wash s. r. o. Slovenská ústredná hvezdáreň
24. Marec 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 610/3/11
10/2014
0,00 € Kasico, a.s. Slovenská ústredná hvezdáreň
1. Apríl 2014
Zmluva o distribúcii tlače
12/2014
0,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. Slovenská ústredná hvezdáreň
11. Apríl 2014
Kúpna zmluva
14/2014
Doplnená
0,00 € L. K. Permanent spol. s. r. o. Slovenská ústredná hvezdáreň
16. Apríl 2014
Licenčná zmluva č. SNM-BOJ-LZ-2014/141
15/2014
0,00 € SNM - Múzeum Bojnice Slovenská ústredná hvezdáreň
11. Jún 2014
Príkazná zmluva č. MK-39/2014/M
16/2014
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Slovenská ústredná hvezdáreň
19. September 2014
Zmluva o výpožičke č. 96/2014/STM
19/2014
Doplnená
0,00 € Slovenské technické múzeum Slovenská ústredná hvezdáreň