Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2012
Zmluva o dielo
12-0202258
74 040,00 € ProjektSoft HK a.s. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Jún 2017
Kúpna zmluva
10/2017
Doplnená
70 200,00 € Nowatron Elektronik, spol. s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Október 2014
Kúpna zmluva č. 2/2014/6
23/2014
60 000,00 € Nowatron Elektronik, spol. s r. o. Slovenská ústredná hvezdáreň
16. Október 2018
Zmluva o dielo
19/2018
30 133,08 € TOPSTAV É&A s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
18. Júl 2017
Zmluva o dielo
13/2017
29 863,54 € STAV-COOP s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
11. August 2021
Partnership Agreement as part of the ERASMUS+ programme
38/2021
19 070,00 € Hvězdárna a planetárium Brno, p. o. Slovenská ústredná hvezdáreň
11. December 2018
Partnerská zmluva programu ERAZMUS +
22/2018
Doplnená
17 420,00 € Hvězdárna a planetárium Brno Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Marec 2021
Zmluva o poskytovaní služieb
14/2021
14 880,00 € Financial Holding s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
28. Jún 2018
Zmluva o dielo
14/2018
Doplnená
15 023,78 € DOMOVO, Ing. Róbert Kianek Slovenská ústredná hvezdáreň
17. December 2019
Rámcová zmluva o dielo
13/2019
14 388,00 € Ultra Print, s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
16. November 2020
Zmluva o dodávke periodických publikácií
16/2020
13 945,68 € KASICO, a. s., Slovenská ústredná hvezdáreň
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií vo vedecko-výskumnej činnosti
185/2023
13 200,00 € Roman Jekkel - JR Computing Slovenská ústredná hvezdáreň
16. September 2019
Zmluva o dielo
7/2019
12 020,25 € Polygrafické centrum, s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
114121289
12 000,00 € Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Slovenská ústredná hvezdáreň
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií vo vedecko-výskumnej činnosti
71/2022
Doplnená
11 700,00 € Roman Jekkel - JR Computing Slovenská ústredná hvezdáreň
19. Júl 2021
Zmluva o národnom spolufinancovaní
33/2021
10 494,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Slovenská ústredná hvezdáreň
31. Máj 2022
Rámcová zmluva o dielo č. 2/2022
25/2022
10 116,00 € Ultra Print, s. r. o. Slovenská ústredná hvezdáreň
21. August 2012
Zmluva o dielo
6/2012
10 000,00 € BAKOL - stolárska dielňa Slovenská ústredná hvezdáreň
24. Apríl 2013
Zmluva o dielo
8/2013
9 500,00 € BAKOL - stolárska dielňa Slovenská ústredná hvezdáreň
15. December 2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií vo vedecko-výskumnej činnosti
19/2020
9 360,00 € Roman Jekkel - JR Computing Slovenská ústredná hvezdáreň