Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K06/2024
41/2024
1 300,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-5/2024
42/2024
450,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-9/2024
43/2024
450,00 € Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-14/2024
44/2024
2 700,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-31/2024
45/2024
900,00 € Turčianske kultúrne stredisko Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-34/2024
46/2024
450,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-01/2024
13/2024
450,00 € Centrum kultúry Košického kraja Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-02/2024
14/2024
450,00 € Gemerské osvetové stredisko Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-03/2024
15/2024
450,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-04/2024
16/2024
450,00 € Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-07/2024
17/2024
1 350,00 € Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-11/2024
18/2024
450,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-15/2024
19/2024
900,00 € Tekovská hvezdáreň v Leviciach Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-20/2024
20/2024
900,00 € Záhorské osvetové stredisko v Senici Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-26/2024
21/2024
900,00 € SOLAR Hvezdáreň Senec Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K01/2024
22/2024
1 300,00 € Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-1/2024
23/2024
450,00 € Centrum kultúry Košického kraja Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-8/2024
24/2024
2 250,00 € Hvezdáreň a planetárium v Prešove Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-12/2024
25/2024
450,00 € Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-15/2024
26/2024
450,00 € Centrum voľného času Trend Slovenská ústredná hvezdáreň