Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
126/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Pavol Ďuriš Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
127/2023
Doplnená
0,00 € doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
128/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Jana Plauchová Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
129/2023
Doplnená
0,00 € Miloš Obert Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
130/2023
Doplnená
0,00 € Michal Ač Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
131/2023
Doplnená
0,00 € Jana Žďárská Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Marec 2023
Zmluva o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-47/2023
114/2023
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Marec 2023
Zmluva o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-48/2023
115/2023
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-3/2023
116/2023
0,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-59/2023
111/2023
0,00 € SOLAR Hvezdáreň Senec Slovenská ústredná hvezdáreň
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-61/2023
112/2023
0,00 € SOLAR Hvezdáreň Senec Slovenská ústredná hvezdáreň
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-51/2023
113/2023
0,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-30/2023
99/2023
Doplnená
0,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-7/2023
100/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-3/2023
101/2023
Doplnená
0,00 € Centrum kultúry Košického kraja Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-1/2023
102/2023
Doplnená
0,00 € Centrum kultúry Košického kraja Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-2/2023
103/2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-4/2023
104/2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-14/2023
105/2023
Doplnená
0,00 € Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-35/2023
106/2023
Doplnená
0,00 € Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch Slovenská ústredná hvezdáreň