Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-21/2024
7/2024
450,00 € Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Slovenská ústredná hvezdáreň
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-22/2024
8/2024
450,00 € Tekovská hvezdáreň v Leviciach Slovenská ústredná hvezdáreň
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-11/2024
9/2024
900,00 € Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Slovenská ústredná hvezdáreň
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-4/2024
10/2024
450,00 € Centrum voľného času Sobrance Slovenská ústredná hvezdáreň
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-3/2024
11/2024
450,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-16/2024
12/2024
450,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
6. Február 2024
Zmluva č. 31/2024 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka na rok 2024
1/2024
60,00 € Zväz múzeí na Slovensku Slovenská ústredná hvezdáreň
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na výkon údržby a operatívneho servisu Bezpečnostnej dokumentácie na OOÚ v IS osobných údajov
186/2023
1 200,00 € FINAB TRADE a.s. Slovenská ústredná hvezdáreň
21. December 2023
Zmluva o dielo
184/2023
7 350,00 € Ultra Print, s. r. o. Slovenská ústredná hvezdáreň
21. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií vo vedecko-výskumnej činnosti
185/2023
13 200,00 € Roman Jekkel - JR Computing Slovenská ústredná hvezdáreň
14. December 2023
Zmluva o poskytovaní grafických služieb pre časopis Kozmos
183/2023
6 300,00 € RNDr. Michal Mojžiš, chránená dielňa Slovenská ústredná hvezdáreň
24. November 2023
License Agreement
179/2023
0,00 € RSA Cosmos SAS Slovenská ústredná hvezdáreň
24. November 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
180/2023
Doplnená
920,00 € Ing. Štefan Kürti Slovenská ústredná hvezdáreň
24. November 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
181/2023
Doplnená
394,00 € RNDr. Peter Begeni Slovenská ústredná hvezdáreň
24. November 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
182/2023
Doplnená
552,00 € RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
9. November 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
177/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Michal Pikler Slovenská ústredná hvezdáreň
9. November 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
178/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Aleš Kučera, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Október 2023
License Agreement
176/2023
0,00 € RSA Cosmos SAS Slovenská ústredná hvezdáreň
4. Október 2023
Podlicenčná zmluva
175/2023
0,00 € SOLAR Hvezdáreň Senec Slovenská ústredná hvezdáreň
22. September 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní medzinárodného festivalu filmov s astronomickou tematikou ASTROFILM 2023
172/2023
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Piešťany Slovenská ústredná hvezdáreň