Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-001/2024
77/2024
Doplnená
355,00 € doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-002/2024
78/2024
Doplnená
375,00 € doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-003/2024
79/2024
Doplnená
535,00 € RNDr. Pavol Rapavý Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-004/2024
80/2024
Doplnená
105,00 € RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-005/2024
81/2024
Doplnená
345,00 € RNDr. Ján Kráľ, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-009/2024
82/2024
Doplnená
200,00 € RNDr. Daniela Rapavá Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-007/2024
83/2024
Doplnená
75,00 € RNDr. Ladislav Hric, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-010/2024
84/2024
Doplnená
170,00 € Mgr. Peter Horálek Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-011/2024
85/2024
Doplnená
25,00 € Renáta Kolivošková Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-012/2024
86/2024
Doplnená
145,00 € RNDr. Dušan Lorenc, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-006/2024
87/2024
Doplnená
275,00 € Mgr. Jana Žďárská Slovenská ústredná hvezdáreň
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. ZO-AO-02/2024
75/2024
60,00 € Mgr. Jozef Lipták Slovenská ústredná hvezdáreň
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. ZO-AO-01/2024
76/2024
60,00 € Samuel Buranský Slovenská ústredná hvezdáreň
19. Marec 2024
Zmluva o pripojení INTERNET č. 324373
74/2024
813,60 € PNET Communications s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-17/2024
68/2024
450,00 € Mesto Lučenec Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-13/2024
69/2024
1 350,00 € Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-08/2024
70/2024
1 350,00 € Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-12/2024
71/2024
450,00 € Mesto Lučenec Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-25/2024
72/2024
450,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-27/2024
73/2024
450,00 € Mesto Veľký Krtíš Slovenská ústredná hvezdáreň