Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-61/2023
112/2023
0,00 € SOLAR Hvezdáreň Senec Slovenská ústredná hvezdáreň
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-51/2023
113/2023
0,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-30/2023
99/2023
Doplnená
0,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-7/2023
100/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-3/2023
101/2023
Doplnená
0,00 € Centrum kultúry Košického kraja Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-1/2023
102/2023
Doplnená
0,00 € Centrum kultúry Košického kraja Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-2/2023
103/2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-4/2023
104/2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-14/2023
105/2023
Doplnená
0,00 € Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-35/2023
106/2023
Doplnená
0,00 € Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-50/2023
107_2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Elán Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-56/2023
108/2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Elán Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-63/2023
109/2023
Doplnená
0,00 € Záhorské osvetové stredisko Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-64/2023
110/2023
Doplnená
0,00 € Záhorské osvetové stredisko Slovenská ústredná hvezdáreň
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-12/2023
89/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-13/2023
90/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-15/2023
91/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-16/2023
92/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-20/2023
93/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň
14. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-18/2023
94/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň