Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č. 19K000007
142/2023
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r. o. Slovenská ústredná hvezdáreň
28. Apríl 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
138/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
28. Apríl 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
139/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Ladislav Hric, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
28. Apríl 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
140/2023
Doplnená
0,00 € Marcel Bělík Slovenská ústredná hvezdáreň
28. Apríl 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
141/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Ľubomíra Hujsová Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Apríl 2023
Zmluva č. 22/097 o nájme nebytových priestorov
136/2023
220,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie diela Reštaurovanie Otáčavej hviezdnej mapy
137/2023
980,00 € educ4 s.r.o. Slovenská ústredná hvezdáreň
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-26/2023
135/2023
0,00 € Mesto Lučenec Slovenská ústredná hvezdáreň
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-57/2023
134/2023
0,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-1/2023
132/2023
0,00 € Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Slovenská ústredná hvezdáreň
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-62/2023
133/2023
0,00 € DOMČEK - Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
117/2023
Doplnená
0,00 € Ladislav Druga Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
118/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Ján Kráľ, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
119/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
120/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Pavol Rapavý Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
121/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Peter Dolinský Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
122/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Daniela Rapavá Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
123/2023
Doplnená
0,00 € doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
124/2023
Doplnená
0,00 € Marek Harman Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
125/2023
Doplnená
0,00 € prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. Slovenská ústredná hvezdáreň