Centrálny register zmlúv

Slovenská ústredná hvezdáreň

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-33/2024
52/2024
450,00 € Centrum voľného času Elán Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-05/2024
53/2024
450,00 € Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-18/2024
54/2024
1 350,00 € Hvezdáreň v Partizánskom Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-24/2024
55/2024
450,00 € Centrum voľného času Elán Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K04/2024
56/2024
1 300,00 € Hvezdáreň v Partizánskom Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K07/2024
57/2024
1 300,00 € Slovenské planetáriá, o. z, Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-23/2024
58/2024
1 350,00 € Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-10/2024
59/2024
450,00 € Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-27/2024
60/2024
1 800,00 € Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Február 2024
Kolektívna zmluva
47/2024
0,00 € Závodný výbor Slovenskej ústrednej hvezdárne SLOVES Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Február 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
48/2024
Doplnená
205,00 € Renáta Kolivošková Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-14/2024
32/2024
1 350,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-13/2024
33/2024
450,00 € Centrum voľného času DOMINO Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-06/2024
34/2024
900,00 € Hvezdáreň a planetárium v Prešove Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-09/2024
35/2024
1 800,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-19/2024
36/2024
1 800,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-21/2024
37/2024
450,00 € Galantské osvetové stredisko Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-22/2024
38/2024
1 800,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K03/2024
39/2024
1 300,00 € Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Slovenská ústredná hvezdáreň
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K05/2024
40/2024
1 300,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň