Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA210-YOU-000048916
60 000,00 € Centrum pre výskum etnicity a kultúry IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000038673
7 138,00 € Slovenská spoločnosť pre spina buifida a/ alebo hydrocefalus o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000040128
7 688,00 € Harlekýn IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000039056
6 888,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA220-YOU-000049864
187 697,00 € SAPLINQ, O.Z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA152-YOU-000040781
21 484,00 € unstoppable IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA154-YOU-000040446
Doplnená
20 766,00 € Centrum voľného času Strojárenská 3, Košice IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000039476
Doplnená
4 421,00 € Centrum voľného času Strojárenská 3, Košice IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000038990
6 888,00 € MAXIMUM 4 STREŽENICE o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000039658
20 522,00 € SAPLINQ, O.Z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000040212
6 888,00 € City game crew IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60141
123,84 € Lubomír Mucha IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60139
275,24 € Lubomir Konrád IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60137
447,20 € Aba Teleki IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60135
176,94 € Boris Lacsny IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60134
255,58 € Aba Teleki IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60099
18,92 € Kristína Plevová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60123
116,96 € Mária Matušková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60125
186,77 € Eva Žitná IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60127
176,94 € Elena Krajčiová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže