Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60097
12,04 € Ján Pavlík IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60032
24,08 € Štefan Gyurki IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60046
20,64 € Gabriela Nováková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60048
447,27 € Gabriela Nováková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60084
48,16 € Anna Drozdíková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60081
68,81 € Anna Drozdíková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60079
68,80 € Nadežda Kašiarová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60074
137,60 € Henrieta Buzgová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60036
68,80 € Svetlana Bednářová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60018
61,92 € Barbora Kopuncová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60118
285,07 € Dušan Kazimír IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Február 2022
Rámcova dohoda o poskytovaní služieb
IU/2022/70007
Doplnená
3 513,18 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva v rámci dotácií v oblasti práce s mládežou
IU/2022/62005
4 000,00 € PhDr. Soňa Holíková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva v rámci dotácií v oblasti práce s mládežou
IU/2022/62011
4 000,00 € Erika Galanská IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva v rámci dotácií v oblasti práce s mládežou
IU/2022/62018
4 000,00 € Gabriela Podmaková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva v rámci dotácií v oblasti práce s mládežou
IU/2022/62026
4 000,00 € Mgr. Zuzana Thullnerová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60062
176,94 € Alexandra Olejárová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60033
137,60 € Patrik Bak IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60037
17,20 € Mária Kmeťová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60038
73,73 € Karol Gajdoš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže