Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60077
196,60 € Katarína Hincová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60078
20,64 € Alžbeta Palacková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60082
68,81 € Lenka Kramarová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60088
29,49 € Lucia Feriancová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60094
127,79 € Jozef Sochr IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60095
88,47 € Samuel Andrejčák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60114
20,64 € Pavlína Gregorová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60076
98,30 € Alžbeta Palacková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60031
103,20 € Peter Novotný IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60015
137,62 € Eva Repková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70036 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70036
7 000,00 € Ing. PhD., Štefan Szabó IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70032 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70032
7 000,00 € Ján Smolka - rekreológ IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70018 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70018
7 000,00 € Ing. Gabriela Kubelová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70040 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70040
7 000,00 € Mgr. Viktor Teru IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70010 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70010
7 000,00 € Mgr. Andrea Cox IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70019 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70019
7 000,00 € Mgr. Peter Kulifaj IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60120
324,39 € Axana Hlivar IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60117
285,07 € Ekaterina Borisova IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60116
285,07 € František Koronczi IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60113
34,40 € Elena Kulichová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže