Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70015
0,00 € Gabriela Futová IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
21. Február 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70016
0,00 € MUDr. Eva Siracká DrSc. IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
21. Február 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70017
0,00 € Zuzana Fialová IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
4. Marec 2011
Memorandum o spolupráci
IU/2011/70011
0,00 € British Council Bratislava IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
4. Marec 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70021
0,00 € Vladimír Sendrei IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
4. Marec 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70020
0,00 € Marek Želiar IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
4. Marec 2011
Zmluva o pripojení
IU/2011/70027
Doplnená
702,00 € Orange Slovensko, a. s. IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
4. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
IU/2011/70026
Doplnená
0,00 € HTK Mobile, s.r.o, obchodný zástupca spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na základe splnomocenstva IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
16. Marec 2011
Memorandum o spolupráci (Národná správa o participácii detí, CoE)
IU/2011/70022
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR IUVENTA
16. Marec 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70005
0,00 € Andrej Kiska IUVENTA
1. Apríl 2011
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA o dodávkach chemických tovarov uzavretá podľa Obchodného zákonníka
IU/2011/70034
0,00 € Brenntag Slovakia s.r.o. IUVENTA
18. Máj 2011
Dohoda o ukončení výpožičky nehnuteľného majetku štátu
IU/2011/10004
0,00 € MŠ VVaŠ SR IUVENTA
18. Máj 2011
Dohoda o skončení výpožičky nehnuteľného majetku štátu
IU/2011/10003
0,00 € MŠ VVaŠ SR IUVENTA
21. Jún 2011
Memorandum o spolupráci
IU/2011/70038
0,00 € OZ Žabky IUVENTA
8. Júl 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70009
0,00 € Fyzická osoba IUVENTA
8. Júl 2011
Rámcová dohoda o spolupráci
IU/2011/70008
0,00 € Fyzická osoba IUVENTA
8. Júl 2011
Zmluva o dielo
IU/2011/50005
0,00 € Martin Královič - Elektroservis KM IUVENTA
13. Júl 2011
Zmluva o zabezpečení služieb
IU/2011/70114
0,00 € Anfemata, s.r.o IUVENTA
13. Júl 2011
Zmluva o zabezpečení služieb
IU/2011/70112
0,00 € Auto – Gábriel, s.r.o. IUVENTA
13. Júl 2011
Zmluva o zabezpečení služieb
IU/2011/70110
0,00 € Hotel Most Slávy, s.r.o. IUVENTA