Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Dohoda o delegovaní
IU/2022/70136
9 336 237,00 € European Commission IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
4. Október 2021
Dohoda o delegovaní
IU/2021/70081
8 185 729,00 € European Commission IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
3. November 2016
Zmluva o nájme
IU/2016/20005
2 331 855,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Mgr. Martina Maheľová
2. Apríl 2013
Kontrakt na riešenie úloh štátnej politiky voči mládeži a na zabezpečenie administrácie Programu EU "Mládež v akcii" pre rok 2013
IU/2013/80002
974 172,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky IUVENTA
24. September 2012
Zmluva o nájme
IU/2012/20010
908 050,00 € IUVENTA International School of Bratislava
22. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA220-YOU-000029308
312 846,00 € Youthwatch IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
21. December 2021
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA220-YOU-000049538
Doplnená
309 890,00 € EDUMA, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
19. December 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. IU/2019/70184
IU/2019/70184
Doplnená
298 892,40 € I&E Company, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Jún 2019
Zmluva o dielo
IU/2019/50001
285 411,80 € PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Apríl 2013
Kontrakt na riešenie úloh podpory talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pe rok 2013
IU/2013/80001
278 405,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky IUVENTA
1. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA205-001920
Doplnená
271 315,00 € DeafStudio IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. September 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2017-2-SK02-KA135-001457
257 716,68 € Občianske združenie KERIC IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
IU/2022/70047
244 654,70 € Events4you SK, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA220-YOU-000050748
241 570,60 € Creative Industry Košice, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. December 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb strážnej služby č. IU/2019/70188
IU/2019/70188
234 943,20 € SECURO spol. s r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA227-YOU-002750
232 669,00 € EduEra IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Jún 2021
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
IU/2021/70058
Doplnená
227 891,30 € Events4you SK, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
21. December 2021
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA220-YOU-000050759
217 335,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
21. December 2021
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA220-YOU-000050550
Doplnená
206 490,00 € Rada mládeže Žilinského kraja IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA227-YOU-002737
Doplnená
204 286,00 € Rada mládeže Žilinského kraja IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže