Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60124
363,71 € Jana Berešová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60133
176,94 € Dušan Zorkocy IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA154-YOU-000039132
54 053,00 € CEEV Živica IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA152-YOU-000038437
Doplnená
27 685,00 € ADEL Slovakia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60146
75,68 € Silvia Miháliková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60144
68,80 € Dagmar Horná IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60143
176,94 € Dagmar Horná IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000044781
47 464,00 € Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Zmluva o mlčanlivosti
IU/2022/70049
0,00 € Radvise Group s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70023 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70023
7 000,00 € Mgr. Adela Matulayová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70039 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70039
7 000,00 € Ing. Silvia Štefániková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
IU/2022/70047
244 654,70 € Events4you SK, s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60126
176,94 € Edita Mareková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60136
405,92 € Ivo Čáp IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000044825
32 503,00 € Centrum voľného času IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA210-YOU-000050062
60 000,00 € Virtual Studio spol. s r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000040328
6 888,00 € Prameň radosti IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60142
58,98 € Kamil Bystrický IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60140
78,64 € Mária Kladivová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60138
334,22 € Ivo Čáp IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže