Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000038894
24 009,00 € SPOKOJNOST - centrum sociálnych služieb, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA154-YOU-000039109
18 600,00 € Mladiinfo Dolný Kubín IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000040989
100 970,00 € Centrum voľného času v Poprade IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA210-YOU-000050787
Doplnená
60 000,00 € Budúca Generácia Európy, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA152-YOU-000039286
16 830,00 € Protect work IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000045010
37 324,00 € Truc sphérique IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000040864
6 000,00 € Európsky Dialóg IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000044902
100 000,00 € Keric IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70022 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70022
7 000,00 € Tomáš Macko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70028 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70028
7 000,00 € Mgr. Gabriela Podmaková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70025 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70025
7 000,00 € Ing. Michaela Novisedlaková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Február 2022
Zmluva o nájme zariadenia FiskalPRO
IU/2022/70006
868,00 € A3 Soft s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70030 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70030
7 000,00 € Mgr. Gabriela Selecká IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70041 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70041
7 000,00 € Mgr. Zlata Trubanová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70045 o poskytnutí mentorských služieb v rámci projektu Europe Goes Local
IU/2022/70045
1 080,00 € Mgr. Ľuboš Marcinek IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Február 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí mentorských služieb v rámci projektu Europe Goes Local
IU/2022/70044
1 080,00 € Mgr. Lucia Macaláková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70020 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70020
7 000,00 € Mgr. art. Adam Laták IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70021 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70021
7 000,00 € Mgr. Lucia Macaláková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70014 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70014
7 000,00 € Mgr. Martin Gbúr IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA220-YOU-000049311
133 895,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže