Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60128
186,77 € Zuzana Sucháňová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60129
186,77 € Jakub Hriňák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60130
130,72 € Joshua Ruggiero IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60132
130,72 € Anna Brisudová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60091
51,61 € Radovan Šebesta IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA152-YOU-000037879
35 048,00 € Rómske Srdcia - Romane Jíle IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA152-YOU-000038262
22 094,00 € Rómske Srdcia - Romane Jíle IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA210-YOU-000049834
60 000,00 € Mládežnícka organizácia Plusko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000040127
27 115,00 € STEFANI n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA154-YOU-000040969
59 735,00 € Združenie za rozvoj mestskej časti Nad jazerom IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000039802
26 068,00 € MVO Proxima* IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70038 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70038
7 000,00 € Mgr. Zuzana Ševčíková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70017 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70017
7 000,00 € Mgr. Lucie Schubert IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70046 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70046
7 000,00 € ASCEND, občianske združenie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70042 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70042
7 000,00 € Mgr. Dagmara Verešpejová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70031 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70031
7 000,00 € Ing. Ján Smatana IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70029 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70029
7 000,00 € Peter Rosival IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60111
20,64 € Daniel Vašš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60105
58,98 € Daniel Vašš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60119
324,39 € Natalia Šipošová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže