Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60041
181,86 € Daniela Gondová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60061
176,94 € Edita Horváthová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60009
127,28 € Vladimír Hutár IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60011
211,35 € Ladislav Roller IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60014
106,64 € Monika Orvošová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60016
75,68 € Ladislav Roller IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60022
34,40 € Janka Škutová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60023
353,88 € Ľuboš Paller IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60025
181,86 € Daniela Gondová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60029
147,45 € Patrik Bak IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60008
68,80 € Ľubomír Strinka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60005
137,62 € Tatiana Valkovičová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
IU/2021/10002
3 440,00 € Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Dohoda o grante
2021-1-SK02-ESC30-SOL-000036743
6 000,00 € Mladí Demokrati IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Február 2022
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu
IU/2022/10001
Doplnená
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Súkromná základná škola Felix
2. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60063
176,94 € Claudia Faško IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60057
282,08 € Melichar Cubjak IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60047
68,80 € Hilda Kramareková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60050
344,05 € Mária Bíleková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
2. Február 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60052
233,92 € Peter Gschweng IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže