Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60131
186,77 € Xenia Liashuk IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA210-YOU-000050982
60 000,00 € Pome s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA154-YOU-000040810
Doplnená
53 000,00 € EDUMA, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA210-YOU-000050770
60 000,00 € Impact Games IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000039040
29 892,00 € Otvorená Hra IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC51-VTJ-000044756
86 397,00 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Marec 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. IU/2022/50001
IU/2022/50001
300,00 € Nikoleta Salátová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70015 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70015
7 000,00 € Mgr. Veronika Hudáková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA152-YOU-000038815
Doplnená
8 047,00 € Centrum voľného času Včielka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA220-YOU-000050748
241 570,60 € Creative Industry Košice, n.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000039431
7 388,00 € Horúci tím IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA152-YOU-000040074
28 188,00 € Tatra Youth Group IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA153-YOU-000038762
28 601,00 € Pospolitosť pre harmonický život IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000038692
6 000,00 € Juraj Bacmaňák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000040049
6 888,00 € OZ Gulôčka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000039360
6 888,00 € Horúci tím IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
8. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70016 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70016
7 000,00 € Ing. Peter Huray IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60059
176,94 € Helena Hanuljaková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60065
254,56 € Helena Hanuljaková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
7. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60121
324,39 € Mária Matušková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže