Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2022
Dohoda o delegovaní
IU/2022/70136
9 336 237,00 € European Commission IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Jún 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
IU/2022/63003
15 000,00 € Rada mládeže Slovenska IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
10. Jún 2022
Memorandum o spolupráci
IU/2022/70068
0,00 € Nadácia Zastavme korupciu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
10. Jún 2022
Dohoda o grante na podporu Európskeho roku mládeže 2022
IU/2022/70094
143 089,00 € European Commission IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
10. Jún 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60171
27,52 € Simona Herdová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Jún 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60186
49,15 € Jaroslav Ferenc IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Jún 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60185
20,64 € Jaroslav Ferenc IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
IU/2022/70073
0,00 € Mgr. Alena Tomanová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Jún 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60182
127,79 € Katarína Juríková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Jún 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60181
157,28 € Oliver Pitoňák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Jún 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60178
196,60 € Ján Hunák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Jún 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60174
30,96 € Marcel Tkáč IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
9. Jún 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60149
245,75 € Erika Novotná IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60169
137,62 € Juraj Malinčík IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60115
20,64 € Juraj Malinčík IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60044
199,52 € Jana Bírová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60028
209,84 € Jana Bírová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
31. Máj 2022
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
IU/2022/63001
Doplnená
17 850,00 € Cukru production, s.r.o IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
26. Máj 2022
Kúpna zmluva č. IU/2022/70078
IU/2022/70078
1 000,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Marek Dovičovič
18. Máj 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60183
122,88 € Lukáš Jánošík IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže