Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60039
27,52 € Martin Melicher IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60034
73,73 € Ivan Cimrák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60030
73,73 € Martin Melicher IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60086
27,52 € Vladimír Zeleňák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60151
92,88 € Martin Melicher IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Apríl 2022
Co-operation Agreement Ray Research Projects 2022
IU/2022/70063
3 497,12 € Finnish Erasmus+ Agency The Finnish National Agency for Education - EDUFI IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60096
12,04 € Jela Nociarová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60006
49,15 € Oliver Pitoňák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60003
27,52 € Oliver Pitoňák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
25. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60064
176,94 € Henrieta Boledovicsová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
14. Apríl 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA210-YOU-000050539
Doplnená
60 000,00 € Mládež ulice IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
12. Apríl 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000040714
6 888,00 € 3run Slovakia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
12. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60167
58,98 € Katarína Danielová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
11. Apríl 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70061 o poskytnutí mentorských služieb v rámci projektu Europe Goes Local
IU/2022/70061
1 080,00 € Ing. Darina Čierniková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60150
49,15 € Alžbeta Bohiniková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. Apríl 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60147
137,60 € Svetlana Bednářová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
4. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
IU/2022/70053
0,00 € Mgr. Lukáš Gajdoš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
15. Marec 2022
ZMLUVA o vykonávaní úloh v oblasti civilnej ochrany
IU/2022/70052
955,00 € 3J s. r. o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Marec 2022
GRANT AGREEMENT Project 101079641 — Youth Wiki IUVENTA-SK
IU/2022/70058
30 416,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže European Education and Culture Executive Agency
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60166
75,68 € Rastislav Cakoci IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže