Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60161
24,58 € Ján Mazák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60157
73,73 € Martin Kollár IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60152
49,15 € Mária Dományová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60158
127,28 € Patrik Bak IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60159
108,13 € Patrik Bak IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60163
117,96 € Gabriel Zubriczky IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60165
75,68 € Anna Mydlová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60153
34,40 € Štefan Gyurki IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60154
137,60 € Peter Novotný IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA153-YOU-000039078
35 867,00 € S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60160
49,15 € Tomáš Jurík IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60155
73,73 € Karol Gajdoš IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60148
34,40 € Mária Kmeťová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60156
73,73 € Ivan Cimrák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-ESC30-SOL-000041025
6 888,00 € Marcela Priehodová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70026 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70026
10 000,00 € Outdoor Institute IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70027 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70027
7 000,00 € Mgr. et Mgr. Petra Papierniková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Marec 2022
Rámcová dohoda č. IU/2022/70011 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2022/70011
7 000,00 € TIDE s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Marec 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. IU/2022/62034
IU/2022/62034
300,00 € doc. PhDr. Zuzana Slušná, PhD. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
16. Marec 2022
Zmluva o dielo
IU/2022/60145
167,11 € Michal Davala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže