Centrálny register zmlúv

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2022
Zmluva č. 4/2022 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov IU/2022/70083
IU/2022/70083
0,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Odborné učilište
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
IU/2022/30018
252,60 € IUVENTA Slovenský inštitút mládeže Bc. Adrián Vlčko
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
IU/2022/30017
252,60 € IUVENTA Slovenský inštitút mládeže Mgr. Filip Černý
30. Jún 2022
Zmluva o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
IU/2022/70135
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70111
0,00 € Matej Bachniček IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70108
0,00 € Matej Vasky IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70114
0,00 € Oskar Hritz IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70113
0,00 € Adam Džavoronok IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70109
0,00 € Patrik Bak IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70112
0,00 € Alica Dományová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70110
0,00 € Stanislav Krajči
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70107
0,00 € Jakub Šošovička IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70116
0,00 € Roland Vízner IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70115
0,00 € Martin Štěpánek IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70106
0,00 € Eliška Macáková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70117
0,00 € Patrik Bak IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70105
0,00 € Samuel Koribanič IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70118
0,00 € Martin Vodička IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70100
0,00 € Eliška Macáková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
30. Jún 2022
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
IU/2022/70121
0,00 € Martin Marcinčák IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže