Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Apríl
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
4/2022
Doplnená
1 520,00 € Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica PhDr. Mária Klabníková
4.
Apríl
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
3/2022
Doplnená
1 520,00 € Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica Mgr. Ivana Hantáková
4.
Apríl
2022
Zmluva o výpožičke
37/2022
Doplnená
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Záchranná služba Košice
4.
Apríl
2022
Kúpna zmluva
Z-6/2022
Doplnená
0,00 € Bc. Michal Kmeť,MBA Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
3.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č. 16/OZ01/II.Q.2022
001723/2022/LSR
Doplnená
30 600,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty František Hamšík FERAD
3.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č. 10/OZ01/II.Q.2022
001710/2022/LSR
Doplnená
8 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty TOPHOLZ, s.r.o.
1.
Apríl
2022
Dodatok č. 2 k rámcovej kúpnej zmluve
15/2022
Doplnená
0,00 € Čička, s.r.o Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina
1.
Apríl
2022
Zmluva o dielo č. 01/04/2022
01/04/2022
Doplnená
22 609,09 € SVOMA s. r. o Špeciálna základná škola, Lučenec
1.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č. 80-2022
CRZ 1659-2022-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever RAIMEX, spol. s r.o.
1.
Apríl
2022
Zmluva o prenájme tlačových zariadení
06/06/02/2019/004
Doplnená
0,00 € Z+M servis a.s. Základná škola Lipóta Gregovitsa s vyučovacím jazykom maďarským - Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, Školská 399/1, Jelka
1.
Apríl
2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, RD Rakárenská 50A, Malacky
4419013595
Doplnená
130,65 € Komunálna poisťovňa,a.s. Centrum pre deti a rodiny Malacky
1.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
04/05/2021
Doplnená
541 235,34 € STAVINEK, s. r. o. Obec Oravský Podzámok
1.
Apríl
2022
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení prímestskej autobusovej dopravy osôb v Nitrianskom samosprávnom kraji
100/2016
Doplnená
0,00 € Skupina dodávateľov: Arriva Nové Zámky, a.s. Arriva Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
1.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č. 38 05 2022 2Q
Kúpna zmluva č. 38 05 2022 2Q
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč DREVOIMPORT s.r.o.
1.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
S825/22
Doplnená
282,48 € MEPOS, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
31.
Marec
2022
Kúpna zmluva č. 46/2.Q./2022/OZ12
1580/2022/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry I. V. E. - Hrádok s.r.o.
31.
Marec
2022
POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110022165 PRE POISTENIE MAJETKU
ZPS-10-2022
Doplnená
20 550,96 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
31.
Marec
2022
PROTOKOL O PRECHODE SPRÁVY MAJETKU A S TÝM SÚVISIACICH PRÁV A POVINNOSTÍ
CRZč.1598/2022/LSR
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31.
Marec
2022
PROTOKOL O PRECHODE SPRÁVY MAJETKU A S TÝM SÚVISIACICH PRÁV A POVINNOSTÍ
CRZč.1596/2022/LSR
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31.
Marec
2022
PROTOKOL O PRECHODE SPRÁVY MAJETKU A S TÝM SÚVISIACICH PRÁV A POVINNOSTÍ
CRZč.1599/2022/LSR
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Nízke Tatry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik