Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-10
Doplnená
70 611,30 € DC NORDIA, s.r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9. Február 2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-11
Doplnená
5 273,80 € SINTRA, spol. s r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9. Február 2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-12
Doplnená
49 238,40 € SNIEŽIK, s.r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9. Február 2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-14
Doplnená
23 229,28 € DEMIFOOD, spol. s r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9. Február 2011
Zmluva na služby V.O.Systém
ÚVN-81-05-02-2007
Doplnená
120,00 € Lazar Consulting, s.r.o. Ú
9. Február 2011
Zmluva na podprogram 07K 04 Rozvoj zahraničnej spolupráce, obchodu a investícií na rok 2011
68/2011-4200-3100
Doplnená
1 983 524,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
9. Február 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
203/2009/1.1/OPV/D03
Doplnená
100 363,14 € Špeciálna základná škola, Jilemnického 94/3, 050 01 Revúca Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
9. Február 2011
Informačné tabule
II/2/11/RUK
Doplnená
29 999,00 € Ad Solutions spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
9. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov
KRPZ-KE-ZM_EO3-14-006-2011_2011
Doplnená
7 176,00 € RUBIKON M&L s.r.o., 072 33 Fekišovce 2 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
9. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ-KE_ZM_EO3-14-007-2011_2011
Doplnená
7 176,00 € Mgr. Katarína Molčanová - IRIS, Akademika Hronca č. 2, 048 01 Rožňava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
9. Február 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
136/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
2 438 041,92 € SEMBID, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
9. Február 2011
Zmluva o dielo
0101/2011
Doplnená
0,00 € adf s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
10. Február 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
142/2009/1.1/OPV/D06
Doplnená
162 565,56 € Základná škola Námestovo - Komenského ul., Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
10. Február 2011
Zmluva na poskytnutie služby
OBU-MA_ZM_OE-2010-007763_2010
Doplnená
445,24 € František Friala - FRIPET OBU-MA
10. Február 2011
Zmluva o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby v Bratislave
ÚVV-9-1/11-2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby v Bratislave ÚVV Bratislava
10. Február 2011
Kúpna zmluva
04/TO/2011
Doplnená
38 780,00 € Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
10. Február 2011
Podnájom nebytových priestorov
132/2009
Doplnená
1 788,36 € Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a. s. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
10. Február 2011
Zmluva na dodanie tovaru
CSD/01/2011
Doplnená
15 205,39 € DOMINO Slovakia s.r.o. CVMPSVR SR
10. Február 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012012601
Z2212012012601
Doplnená
2 692 685,44 € Nový domov Želiezovce, n.o. MPRV SR
10. Február 2011
Dodatok č.8 k zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
007/2009/2.2/OPVaV
Doplnená
523 469,80 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave