Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
001/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
497 989,80 € Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
002/2010/1.1/OPV/D02
Doplnená
265 439,94 € Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
034/2010/1.2/OPV/D02
Doplnená
743 764,36 € Dubnický technologický inštitút s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
dodatok c. 2 k Zmluve o Poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku
028/2010/1.1/OPV/D02
Doplnená
443 348,40 € Stredná odborná škola, Farská 7,Bánovce nad Bebravou Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
055/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
465 804,05 € Stredná priemyselná škola stavebná Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
044/2010/1.1/OPV/D03
Doplnená
498 330,00 € Stredná odborná škola, Štúrova 1388/A, 018 41 Dubnica nad Váhom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
015/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
274 679,63 € Súkromná stredná odborná škola technická Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku
128/2010/2.2/OPVaV/D02
Doplnená
938 647,40 € Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
014/2009/5.1/OPVaV/D05
Doplnená
4 942 586,62 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
DODATOK Č.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
004/2009/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
458 175,46 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
012/2010/1.1/OPV/D01
Doplnená
226 126,17 € Škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
014/2009/4.1/OPVaV/D05
Doplnená
1 396 188,11 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
041/2009/2.1/OPVaV/D01
Doplnená
2 783 970,96 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1.
Február
2011
DODATOK č. DOD/02-2011//084/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130279 zo dňa 15.02.2010
DOD/02-2011//084/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Laurinská 2, 811 02 Bratislava Fond sociálneho rozvoja
1.
Február
2011
DODATOK č. DOD/02-2011//066/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130280 zo dňa 17.02.2010
DOD/02-2011//066/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DUVIA, Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda Fond sociálneho rozvoja
1.
Február
2011
DODATOK č. DOD/02-2011//055/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku k projektu č. 27120130267 zo dňa 10.02.2010
DOD/02-2011//055/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Občianske združenie DUVIA, Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda Fond sociálneho rozvoja
2.
Február
2011
Zmluva o dielo
OBU-VK_ZM_A-2011-00965_2011
Doplnená
0,00 € Gabriel Pulai - PGP OBU-VK
2.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodanie špec. zdravot. materiálu pre intervenčnú kardiológiu časť č.8
KZ č.01-ŠZM-2011
Doplnená
509 705,15 € Johnson & Johnson, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
2.
Február
2011
Rámcová dohoda
T_KRPZ_NR_ZM_VO3-O-119_2011_2011
Doplnená
0,00 € INPEK, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
2.
Február
2011
Nájomná zmluva
SNM-BOJ-NZ-2011/76
Doplnená
332,00 € Slovenské národné múzeum Igor Weiss