Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103/2011
Doplnená
11 487,18 € PEZA a.s. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-2/2011
Doplnená
7 574,55 € Kipa, s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-3/2011
Doplnená
8 007,59 € RYBA Žilina, spol. s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-4/2011
Doplnená
15 390,00 € LIBEX, s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-5/2011
Doplnená
6 962,82 € FIN spol. s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-6/2011
Doplnená
4 063,62 € ADAS - Drábek, s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-7/2011
Doplnená
11 487,18 € INMEDIA, spol. s.r.o. 5. pŠU
25.
Január
2011
Kúpna zmluva - Potraviny
5.pŠU - 103-8/2011
Doplnená
5 809,28 € KOBERA - SK, spol.s.r.o. 5. pŠU
27.
Január
2011
Kúpna zmluva: Pevné palivá
KaVSÚ-1-24/2011
Doplnená
164 832,00 € PALPOT SEMaI Bratislava
28.
Január
2011
Zmluva o prevode správy, pozemky parc.reg."C"KN č. 8272/1,2 8273/1,2,3,4, v k.ú. Bratislava - Staré Mesto, stavby administratívna budova s.č.2221 na p.č.8273/2, prevádzková budova s.č. 6888 na p.č.8272/1, trafostanica s.č.6889 na p.č.8273/3
Ba 45/2-5/2010/08.01.002 - Ps
Doplnená
0,00 € SAMaV Bratislava Ministerstvo kultúry SR
31.
Január
2011
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti, autorského dohľadu generálneho projektanta a realizáciu diela
6400000000
Doplnená
2 923 432,99 € QUADRIQ a.s., Liptovský Mikuláš SEMaI
2.
Február
2011
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke č.2010/420, Pomôcka pre nácvik jazdy mostom
2010/420
Doplnená
0,00 € ÚIA Obec Jalovec
2.
Február
2011
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke č.2010/415, most k MT 55A, PM 55 úplný
2010/415
Doplnená
0,00 € ÚIA Vojenské lesy a majetky SR
4.
Február
2011
Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty
84/1-S-362/2011
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava Letecké opravovne Trenčín, a.s.
4.
Február
2011
Neplánované opravy výzbroje a techniky prevádzkovanej vo VzS OS SR
6400000005
Doplnená
170 000,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. v reštrukturalizácii ÚIA
8.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve č. Z55050003 na odber, úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov
Z55050003
Doplnená
0,00 € EBA, s.r.o. VTSÚ Záhorie
8.
Február
2011
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke č.2010/413: Pomôcka pre nácvik jazdy mostom
2010/413
Doplnená
0,00 € Správa a údržba ciest PSK, Prešov ÚIA
8.
Február
2011
Nákup a dodávka munície
2010/2150
Doplnená
107 364,00 € ERIK JV s.r.o. ÚIA
9.
Február
2011
Potraviny
UVN-46-58-2010-095-1
Doplnená
37 564,78 € INMEDIA, spol. s r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN
9.
Február
2011
Potraviny
ÚVN-46-58-2010-095-5
Doplnená
6 811,21 € KON-RAD, spol. s r.o. ÚVN SNP Ružomberok - FN