Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Február
2011
ČZoPS - Zabezpečenie obslužných činnosti TTZ v pôsobnosti Strediska prevádzky objektov Malacky
KaVSU-3-1050-2010
Doplnená
212 128,00 € D3D s. r. o. Trenčín SEMaI
23.
Február
2011
Zmluva o nájme č. BB/97/10-14/2011/0915003-Nzp + objekt Trhacia jama
BB/97/10-14/2011/0915003-Nzp
Doplnená
0,00 € SAMaV Banská Bystrica VOP Nováky, a. s.
23.
Február
2011
Kúpna zmluva
2/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Eva Čurhová Lesopoľnohospadársky majetok Ulič, š.p.
23.
Február
2011
Kúpna zmluva
3/2011/LMU
Doplnená
0,00 € BEKY a.s. Lesopoľnohospadársky majetok Ulič, š.p.
23.
Február
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZM11003370
Doplnená
4 964,40 € Rozhlas a televízia Slovenska MISTRÁL HS, s.r.o.
24.
Február
2011
Nájomná zmluva
ZML 22/2011 RE
Doplnená
1 920,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok Slovenský Červený kríž, Územný spolok Liptovský Mikuláš
24.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávky anuloplastických chlopňových ringov - časť 06
10/2011
Doplnená
139 490,40 € UNOMED spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
24.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí služieb č. 201102-01
10/2011/VUP
Doplnená
7 000,00 € Bio-Consult Slovakia, s.r.o. Výskumný ústav potravinársky
24.
Február
2011
Dodatok číslo 2 k Zmluve o dielo číslo 020303/2009/ZOD zo dňa 05. októbra 2009
020303/2009/ZOD
Doplnená
22 633 657,20 € INPEK s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
24.
Február
2011
Zmluva o nájme pozemku
43/2011/SPU
Doplnená
996,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
24.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
045/2009/2.2/OPVaV/06
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
037/2009/2.1/OPVaV/D06
Doplnená
2 645 819,98 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
050/2010/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
008/2009/2.2/OPVaV/D08
Doplnená
494 780,19 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku
048/2009/1.1/OPV
Doplnená
0,00 € Základná škola Rudolfa Dilonga, Trstená Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
052/2010/2.1/OPVaV/D01
Doplnená
3 969 109,11 € Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávky implantabilných prístrojov pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu - časť 01
12/2011
Doplnená
9 720 058,50 € TIMED s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
24.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávky implantabilných prístrojov pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu - časť 02
13/2011
Doplnená
6 292 429,00 € OPERATÍVA med. spoločnosť, s. r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
24.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodávky implantabilných prístrojov pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu - časť 03
14/2011
Doplnená
5 788 736,36 € MEDITRADE spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.