Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Február 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
014/2009/4.1/OPV/D04
Doplnená
115 720,13 € Stredná odborná škola, Kysucká 14, 903 01 Senec Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
006/2010/1.2/OPV/D02
Doplnená
1 018 588,31 € Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručová 64, 911 01 Trenčín Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11. Február 2011
Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 31.3.2004
ZM11001816
Doplnená
3 000,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Slovenská obchodná a priemyselná komora
11. Február 2011
Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb
008/2011
Doplnená
0,00 € TREZOR SLOVAKIA s.r.o. Správa zariadení ÚVSR
11. Február 2011
Dodatok c. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb - upratovacie a čistiace služby
064/2010
Doplnená
4 549,38 € PRIMA INVEST spol. s r.o. Správa zariadení ÚV SR
14. Február 2011
Rámcová zmluva o kúpe reagencií
1
Doplnená
15 876,00 € Roche Slovensko, s.r.o. SZU
14. Február 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
52/2010/OPZ – Z2812012002401 – 2/2011
Doplnená
388 197,70 € Obec Markušovce Ministerstvo zdravotníctva SR
14. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
02/2011
Doplnená
28 288,96 € VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Úrad jadrového dozoru SR
14. Február 2011
Zmluva o nájme lekárskych prístrojov
2
Doplnená
132,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
14. Február 2011
Dodatok č. 1/DZ221101207510101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012075101
DZ221101207510101
Doplnená
800 086,39 € Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Mariánske námestie 23, 010 01 Žilina MPRV SR
14. Február 2011
2020919417
056/2010/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
939 914,76 € Ústav zoológie SAV Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
14. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
050/2009/2.1/OPVaV/D01
Doplnená
2 565 250,60 € Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
14. Február 2011
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
03/2011
Doplnená
28 800,00 € JUDr. Radko Timkanič, advokát Záchranná služba Košice
14. Február 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
097/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
939 011,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
14. Február 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
018/2009/5.1/OPVaV/D07
Doplnená
5 101 839,01 € Katolícka univerzita v Ružomberku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
14. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
146/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
2 467 073,95 € Výskumný ústav dopravný, a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
14. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 16.3.2010
ZM11003175
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska BAUMIT. spol. s r.o.
14. Február 2011
Poskytnutie užívacieho práva k aplikačným programom pre ekonomický odbor
11/2011
Doplnená
5 502,00 € Q-BG spol. s r.o., Pod Lipovým 13, 84107 Bratislava Úrad vlády Slovenskej republiky
14. Február 2011
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z 2242032001201
Doplnená
1 550 295,00 € Povodí Moravy, s.p. (ČR) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. Február 2011
Dodatok č. 1/ DZ221101203170101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012031701
DZ221101203170101
Doplnená
395 193,83 € Krajský školský úrad v Košiciach MPRV SR