Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2011
Projekt výstavby protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatrení – stavebné práce
ZoD_c_603_2010
Doplnená
2 252 873,69 € LESOSTAV, spol. s r. o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
24.
Máj
2011
Rámcová dohoda na kúpu náhrad platničiek, fixátorov a náhrad tiel stavcov chrbtice
UVN-14-18-2011-025
Doplnená
595 473,68 € Transmedic Slovakia, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
24.
Máj
2011
Zmluva o dielo č. 703/2011
703/2011
Doplnená
0,00 € ecorec Slovensko s.r.o. Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s.
25.
Máj
2011
Kúpna zmluva - Poľná rovnošata s DP KZ č. 2011/251
6200000064
Doplnená
219 018,23 € ZEKON akciová spoločnosť Michalovce ÚIA
25.
Máj
2011
Kúpna zmluva - Poľná rovnošata s DP KZ č. 2011/275
6200000065
Doplnená
514 796,28 € ZEKON akciová spoločnosť Michalovce ÚIA
25.
Máj
2011
Dodatok č.4 k ZoBD č 28/568 - Poľná rovnošata s DP zmena DPH Dodatok č.4
6600000065
Doplnená
0,00 € ZEKON akciová spoločnosť Michalovce ÚIA
26.
Máj
2011
Zmluva
1800/30/2011
Doplnená
230 000,00 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. Explosia a.s.
26.
Máj
2011
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 2010/165: zmena celkovej ceny v dôsledku zmeny DPH a zmena v TTZ - vojenský materiál MOKYS
6400000171
Doplnená
59 914 156,40 € BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. ÚIA
26.
Máj
2011
GO lietadla L-39CM
6400000211
Doplnená
2 516 520,00 € Letecké opravovne Trenčín, a.s. ÚIA
27.
Máj
2011
Kúpna zmluva (telefónne prístroje k trom pevným telefónnym linkám)
5100000285
Doplnená
3,00 € Slovak Telekom, a.s. ÚVS Banská Bystrica
30.
Máj
2011
Zmluva o poskytovaní stravy
AOS- IX/7/2011/KV
Doplnená
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMEROK
1.
Jún
2011
Náhradné diely a materiál pre zabezpečenie prevádzky rádiolok. systémov RL-4AM a RP-4M
62000000077
Doplnená
477 582,44 € WILLING a.s., Zvolen ÚIA
1.
Jún
2011
Náhradné diely a materiál pre zabezpečenie prevádzky rádiolok. techniky P-37MSK a PRV-16
62000000078
Doplnená
326 277,60 € WILLING a.s., Zvolen ÚIA
2.
Jún
2011
Zmluva na telekomunikačné služby
UVN-orange-23-9-2005
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
2.
Jún
2011
Zmluva o výpožičke 2011/413 Materiál ZT II
2011/413
Doplnená
760 319,57 € ÚIA Bratislava VTSÚ Záhorie 90524 Senica
2.
Jún
2011
ZoD 2011/101, Doplnok č.1 - Zníženie zmluvnej ceny na opravy a zabezpečenie náhradných dielcov
6400000013
Doplnená
79 853,00 € VOP Trenčín ÚIA
2.
Jún
2011
ZoD 2011/102, Doplnok č.1 - Navýšenie zmluvnej ceny na opravy a zabezpečenie náhradných dielcov
6400000014
Doplnená
24 900,00 € VOP Trenčín ÚIA
2.
Jún
2011
Kúpna zmluva 2011/211 Nákup a dodávka vozidiel AKTIS 4x4 s valníkovou plošinou
6200000057
Doplnená
1 356 775,00 € TANAX TRUCKS, a.s. ÚIA
3.
Jún
2011
Kúpna zmluva - Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV KZ č. 2011/250
6200000070
Doplnená
81 981,94 € ODEVA, spol. s r.o. Lipany ÚIA
3.
Jún
2011
ZoTP 2011/601, Doplnok č.1 - Navýšenie zmluvnej ceny na zabezpečenie náhradných dielcov.
6100000010
Doplnená
120 090,00 € VOP Trenčín ÚIA