Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. August 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311051CCB6
Doplnená
35 620 489,01 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
13. September 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
14/2017
Doplnená
30 242 990,06 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
8. September 2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
305/2017-2060-2240
Doplnená
30 242 450,06 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. November 2020
rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
7086/2020/5400/025
Doplnená
35 568 000,00 € GGFS s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
30. Júl 2020
Memorandum o porozumení
176/2020-2060-4040
Doplnená
35 200 000,00 € E.ON SE Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
24. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/13
Doplnená
35 177 092,35 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Máj 2014
- zhotoviť dielo Jednotný informačný systém v cestnej doprave - vykonávať údržbu diela a zabezpečovať podporu prevádzky - poskytnúť expertov podľa požiadaviek objednávateľa - poskytnúť školenia na vytvorené dielo
201/D140/2014
Doplnená
35 080 000,00 € TEMPEST a.s. a skupina podnikateľov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC-121/122-2015/08
Doplnená
34 961 365,23 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
13. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011BID1
Doplnená
5 516 262,81 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
30. December 2020
KONTRAKT na rok 2021
150-2020/2890-11591
Doplnená
36 389 868,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
1. Jún 2022
Zmluva o dielo ev. č. 95/2022
95/2022
Doplnená
34 427 490,00 € PRAKTIKPUMP Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. September 2018
Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru
46001996
Doplnená
34 412 500,00 € Tatra banka, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
19. September 2018
ZMLUVA O DIELO, ZMLUVA o geologických prácach č. 111/2018/5
111/2018/5
Doplnená
34 155 120,94 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
23. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. Z312031R326
Z312031R326
Doplnená
34 076 840,59 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24. Február 2020
I/68 Plavnica, preložka cesty
809/6300/2020
Doplnená
33 936 003,60 € združenie EUROVIA SK, a.s. a Doprastav, a.s Slovenská správa ciest, Bratislava
20. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO2-SC211-2017-21/20
Doplnená
33 802 024,84 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1. Marec 2013
Rámcová dohoda č.2012/506 na nákup leteckého petroleja
6500000349
Doplnená
33 647 185,20 € SLOVNAFT, a.s. ÚIA
9. November 2023
Zmluva o úvere č. 2023/991/FIN zo dňa 31.10.2023
2023-991-FIN
Doplnená
33 350 000,00 € National Development Fund II., a.s. Bratislavský samosprávny kraj
8. Január 2015
I/77 Bardejov juhozápadný obchvat
2234/6300/2014
Doplnená
33 254 768,82 € Združenie - EUROVIA SK, a.s. - STRABAG s.r.o.Eurovia SK, a. s. - Hlavný partner združenia Slovenská správa ciest, Bratislava
13. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-40/2012-M
Doplnená
32 923 153,69 € Univerzitná knižnica v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky