Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
December
2012
Rámcová dohoda č. 2012/5004 Združená dodávka zemného plynu
6500000340
Doplnená
26 449 973,33 € RWE Gas Slovensko s.r.o. ÚIA
21.
November
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
42/2010/OPZ – Z2811022001201 Dodatok 1 - DZ281102200120101
Doplnená
26 439 701,47 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
Máj
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - FNsP J.A. Reimana Prešov
38/2010/OPZ-z2811022001001/ DZ 281102200100101
Doplnená
26 393 000,57 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Ministerstvo zdravotníctva SR
13.
Marec
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
91/B300/2014
Doplnená
26 355 404,22 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
16.
Apríl
2013
Zmluva o partnerstve
195/2013/SPU
Doplnená
26 308 960,30 € Partner č.1:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Partner č. 2: Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
11.
September
2017
Zmluva o poskytnutí grantu
78/2017/OPB
Doplnená
26 296 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
24.
Marec
2011
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Doplnená
26 872 630,90 € Chemkostav, a.s., Michalovce Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
28.
Júl
2014
Zmluva o dielo
83/2014 K NR SR
Doplnená
26 100 000,00 € VÁHOSTAV – SK, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Marec
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013004201
Doplnená
26 054 957,88 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5.
December
2012
Rámcová zmluva na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravovacích poukážok
1759/2012
Doplnená
26 005 712,95 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
16.
December
2016
DODATOK č. 5 MK-120/2016/M na rok 2017 k zmluve č. MK-138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017
MK-120/2016/M
Doplnená
28 669 110,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
11.
Október
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2013150164
Doplnená
26 000 000,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
15.
August
2012
Úverová zmluva na financovanie stavby na kľúč
PRAV/71/2012
Doplnená
26 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
11.
Február
2013
Kúpna zmluva č.25-2013-ŠZM
25-2013-ŠZM
Doplnená
25 994 874,50 € SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Východosl.ústav srdc.a cievnych chorôb, a.s.
21.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012001401
Z2217012001401
Doplnená
25 778 979,34 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
23.
Apríl
2015
Zmluva o splnení odborných úloh v oblasti informatizácie
761/2015
Doplnená
25 819 317,32 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) Úrad vlády SR
24.
Apríl
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
0172/2013
Doplnená
25 654 789,62 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
25.
Máj
2011
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012000601 zo dňa 5. novembra 2009
DZ211101200060101
Doplnená
25 581 926,37 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10.
December
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2111012002801
Doplnená
25 529 344,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády Slovenskej republiky
4.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
193/2017/KGR
Doplnená
25 492 823,56 € Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovak Business Agency