Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Apríl
2018
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 247/OAOTP/2017
247/OAOTP/2017 Reg. č.UPS/US1/SSZODPV/BEZ/2018/12354 Záznam č. 2018/62009
Doplnená
27 646 260,00 € Newport Group, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9.
Apríl
2021
Zmluva o združenej dodávke plynu
46002379
Doplnená
27 600 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
9.
Apríl
2021
Zmluva o združenej dodávke plynu
46002379
Doplnená
27 600 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
9.
Apríl
2021
Zmluva o združenej dodávke plynu
46002379
Doplnená
27 600 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
14.
Február
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-20/2012/M
Doplnená
26 287 339,11 € Múzeum SNP Úrad vlády SR
13.
Február
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-20/2012-M
Doplnená
26 287 339,11 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
Zmluva o dielo
KD 013/2019
Doplnená
27 480 960,00 € MATADOR Industries, a.s. Konštrukta - Defence, a.s.
10.
Júl
2013
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
1122/2013
Doplnená
27 331 200,00 € dodávatelia: KPMG Slovensko, spol. s r.o. (IČO: 31 348 238) a stengl, a.s. (IČO: 35 873 426) Úrad vlády SR
4.
December
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2013197164
Doplnená
26 945 900,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
5.
August
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 6.7.2010
36/2010/OPZ-Z2811022000701 Dodatok 1 - DZ281102200070101
Doplnená
26 437 424,67 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
27.
Január
2012
Zmluva o dielo a Kúpna zmluva
Z-52/2012
Doplnená
26 477 757,00 € Skupina PKB invest- Metrostav Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
27.
December
2012
Rámcová dohoda č. 2012/5004 Združená dodávka zemného plynu
6500000340
Doplnená
26 449 973,33 € RWE Gas Slovensko s.r.o. ÚIA
21.
November
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
42/2010/OPZ – Z2811022001201 Dodatok 1 - DZ281102200120101
Doplnená
26 439 701,47 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
Máj
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - FNsP J.A. Reimana Prešov
38/2010/OPZ-z2811022001001/ DZ 281102200100101
Doplnená
26 393 000,57 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Ministerstvo zdravotníctva SR
13.
Marec
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
91/B300/2014
Doplnená
26 355 404,22 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
16.
Apríl
2013
Zmluva o partnerstve
195/2013/SPU
Doplnená
26 308 960,30 € Partner č.1:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Partner č. 2: Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
11.
September
2017
Zmluva o poskytnutí grantu
78/2017/OPB
Doplnená
26 296 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
24.
Marec
2011
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Doplnená
26 872 630,90 € Chemkostav, a.s., Michalovce Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov
28.
Júl
2014
Zmluva o dielo
83/2014 K NR SR
Doplnená
26 100 000,00 € VÁHOSTAV – SK, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Marec
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013004201
Doplnená
26 054 957,88 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR