Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodanie mrazených výrobkov
RZ-SMR_ZM-RZS-103-5-2010_2010
Doplnená
0,00 € Ryba Žilina Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly
21.
Február
2011
Nájomná zmluva
NZ/6/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Martin Pintér
21.
Február
2011
Nájomná zmluva
NZ/7/2011-G
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Martin Pintér
21.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
051/2009/2.2/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
098/2009/1.1/OPV
Doplnená
0,00 € Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
050/2009/3.1/OPV
Doplnená
0,00 € Základná škola Chmeľov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Kúpna zmluva 2009028
2009028
Doplnená
0,00 € E-BA tpz spol. s r.o. Národný onkologický ústav
22.
Február
2011
Dodatok č. 7 k zmluve o dielo a pripojení
Dodatok č.. 7 k zmluve 35704211
Doplnená
0,00 € Slovanet, a.s. GRZVJS
22.
Február
2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
052/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22.
Február
2011
Kolektívna zmluva na rok 2011 pre zamestnancov v štátnej službe
OBU-KK_ZM_11_2011_287_2011.pdf
Doplnená
0,00 € Odborový zväz Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Obvodný úrad Kežmarok
23.
Február
2011
Kúpna zmluva
ZML/66/2011
Doplnená
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Február
2011
Kúpna zmluva
11009/2011/ÚKSÚP
Doplnená
0,00 € JURKI-HAYTON s.r.o. ÚKSÚP
23.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
ZML 5/2011 RE
Doplnená
0,00 € ZKM Group s.r.o., Muškátova 18, 040 11 Košice Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23.
Február
2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
ZML 6/2011 RE
Doplnená
0,00 € Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, Ul. Bottova 15/A, 054 01 Levoča Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23.
Február
2011
Mandátna zmluva
ZML 10/2011 RE
Doplnená
0,00 € Jozef Babala, Lesná 16, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML 18/2011 RE
Doplnená
0,00 € Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA, Riadok 44, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
149/2009/1.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23.
Február
2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2009/3.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
1/122/2011
Doplnená
0,00 € CONCORDE spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
23.
Február
2011
Dodatok č. 4
139/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
20 508,86 € Spojená škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ