Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2017
GRANT AGREEMENT on implementation of the project EUTF05-HoA-KE-18/04: “Enhancement of livelihoods in the Kenyan Coastal Region by supporting Organic and Fair Trade certification of smallholders”
185/12/2017-SAMRS
Doplnená
21 894,00 € National Agricultural Research and Innovation Centre Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-001944
Doplnená
17 550,00 € Spojená škola internátna IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. December 2016
Kúpna zmluva č. 11/2016/MPO
2016/006281-131
Doplnená
0,00 € Obec Nová Bašta SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. November 2019
TV LICENCE
ZM2021971
Doplnená
3 425,00 € DOC&FILM INTERNATIONAL Rozhlas a televízia Slovenska
31. December 2014
Punkcia ciev, odber vzoriek krvi 2.časť
0141032014
Doplnená
724,64 € Martek Medical, organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/1745
Doplnená
0,00 € Emőke Karácsony Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. November 2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
840/2022
Doplnená
0,00 € Winner Medical Co., Ltd Ministerstvo zdravotníctva SR
18. November 2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1766/2021
Doplnená
0,00 € IntoCare Medical Technology (SuZhou) Co. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. November 2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1765/2021
Doplnená
0,00 € Ezisurg Medical Co. Ministerstvo zdravotníctva SR
31. Január 2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
94/2022
Doplnená
0,00 € Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Co., Ltd Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Marec 2018
Rámcová dohoda: Zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov
2018030
Doplnená
0,00 € IGT Global Solutions Corporation TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
1. Marec 2023
Rámcová dohoda: Zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov
2023018
Doplnená
8 580 000,00 € IGT Global Solutions Corporation TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/665
Doplnená
0,00 € Mgr. Lenka Gajdičiarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
7. Október 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/07/54E/2358
Doplnená
0,00 € Katarína Švrčková, MSc. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
30. November 2012
tlač Prehovor Ezechiel
z-48-12
Doplnená
2 285,62 € Stredná odborná škola polygrafická Literárne informačné centrum
30. August 2011
zmluva o dielo - tlač - Rozhovory po rokoch
z-42-11
Doplnená
3 749,53 € Stredná odborná škola polygrafická Literárne informačné centrum
10. Október 2013
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni SOŠ obchodu a služieb
30/2013
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Detský domov Žitavce
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č. N4-2023
N4_2023
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola stavebná - Építszeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 Nové Zámky SANOVET, s.r.o.
25. Október 2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č.17/15/050/44
Doplnená
2 254,20 € Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
16. Január 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2014_PKR_BA_NR_001
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Metodicko-pedagogické centrum