Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2020
Kúpna zmluva č. 07-02-25-2020
2434-2020-LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
25. Január 2016
Kúpna zmluva č. 11-01-25-2016E
740-2016-LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U. "JAWOR" Piotr KOLBE OZ Vranov
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva
2373/2023/LSR
Doplnená
69 750,00 € P.P.H.U. "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
21. Marec 2022
Kúpna zmluva
1195/2022/LSR
Doplnená
41 500,00 € P.P.H.U. “JAWOR” Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
20. Júl 2015
Kúpna zmluva č. 13-03-25-2015E
4667-2015-LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U. "JAWOR" Piotr KOLBE OZ Vranov
30. Jún 2023
Kupna zmluva c 04 03 2023 25
004186/2023/LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U. "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
12. Apríl 2022
Kupna zmluva c 05 02 25 2022
002091/2022/LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat
8. Apríl 2016
Kúpna zmluva č. 09-02-25-2016E
2551-2016-LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U. "JAWOR" Piotr KOLBE OZ Vranov
16. Jún 2021
AGREEMENT
ZM2026612
Doplnená
55 100,00 € Rai Com S.p.A Rozhlas a televízia Slovenska
11. Január 2013
Zmluva o dielo
GR ZVJS–32-159/11-2012
Doplnená
56 135,42 € Stapring, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
11. Január 2013
Zmluva o dielo
GR ZVJS–32-160/11-2012
Doplnená
36 885,04 € Stapring, a.s. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
14. December 2017
GRANT AGREEMENT on implementation of the project EUTF05-HoA-KE-18/04: “Enhancement of livelihoods in the Kenyan Coastal Region by supporting Organic and Fair Trade certification of smallholders”
185/12/2017-SAMRS
Doplnená
21 894,00 € National Agricultural Research and Innovation Centre Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
27. Marec 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-001944
Doplnená
17 550,00 € Spojená škola internátna IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
6. December 2016
Kúpna zmluva č. 11/2016/MPO
2016/006281-131
Doplnená
0,00 € Obec Nová Bašta SR - Okresný úrad Banská Bystrica
26. November 2019
TV LICENCE
ZM2021971
Doplnená
3 425,00 € DOC&FILM INTERNATIONAL Rozhlas a televízia Slovenska
31. December 2014
Punkcia ciev, odber vzoriek krvi 2.časť
0141032014
Doplnená
724,64 € Martek Medical, organizačná zložka Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
14. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/1745
Doplnená
0,00 € Emőke Karácsony Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. November 2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
840/2022
Doplnená
0,00 € Winner Medical Co., Ltd Ministerstvo zdravotníctva SR
18. November 2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1766/2021
Doplnená
0,00 € IntoCare Medical Technology (SuZhou) Co. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. November 2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1765/2021
Doplnená
0,00 € Ezisurg Medical Co. Ministerstvo zdravotníctva SR