Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Február
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
98/2012
Doplnená
0,00 € NICOBRAND LIMITED Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
Máj
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/2645 v rámci NP "Prvá pomoc"-opatrenie č. 2
20/25/54E/2645
Doplnená
0,00 € Bc. Alžbeta Pohanková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
3.
November
2011
Žiadosť o zmenu č. Z043/3.1/2011
029/3.1MP/2010
Doplnená
392 482,47 € mesto Nováky Ministerstvo životného prostredia SR
1.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/06/54E/2081
Doplnená
0,00 € Viktória Lazová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/06/54E/2046
Doplnená
0,00 € Lívia Lazová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
9.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2903 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/03/54E/2903
Doplnená
0,00 € Lenka Kabátová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
21.
September
2015
D O H O D A č. 55/§ 51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D O H O D A č. 55/§ 51a/2015
Doplnená
2 044,20 € Juvenia Education, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/44/54E/271
Doplnená
0,00 € Mária Botozová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
1.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/06/54E/2004
Doplnená
0,00 € Ján Poturnay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
15.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/41/54E/3674
Doplnená
0,00 € Vladimír Horváth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
Október
2015
Dohoda č. 15/41/051/491 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
15/41/051/491
Doplnená
0,00 € ABSolution s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
Február
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
39/§51/2012
Doplnená
0,00 € Denisa Gavulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
5.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/20/54E/198
Doplnená
0,00 € Juraj Mudroň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
9.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2387
Doplnená
0,00 € JEKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
21.
Február
2012
Zmluva o spolupráci
016/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Jánovce Fond sociálneho rozvoja
28.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
Dohoda o poskytnutí príspevku §54e
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Klein - OnNet Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
5.
November
2014
Zmluva o vykonávaní klinickej štúdie, číslo protokolu B1481038
473/UNB/2014
Doplnená
1 464,79 € ICON Clinical Research Limited Univerzitná nemocnica Bratislava
5.
November
2014
Zmluva o vykonávaní klinickej štúdie, číslo protokolu B1481038
474/UNB/2014
Doplnená
1 464,79 € ICON Clinical Research Limited Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Apríl
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/27/54E/58
Doplnená
0,00 € Lenka Dekýšová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2966 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/2966
Doplnená
0,00 € Kostiantyn Stanbula Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok