Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2019
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-22/32-2019
Doplnená
78,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS
25. Február 2016
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-8-2/32-2016
Doplnená
74,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
29. September 2017
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-43/32-2017
Doplnená
111,16 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ing. Anna Glodžáková
27. September 2016
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-8-12/32-2016
Doplnená
94,28 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča Anonymizované
15. Júl 2021
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-35/32-2021
Doplnená
105,18 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník zboru
31. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-8/34-2016
Doplnená
1,90 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody AURUS REAL, s.r.o.
10. September 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-10/34-2015
Doplnená
1,59 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody JOFEX, s.r.o.
29. December 2017
Zmluva o ubytovaní
ÚVTOS-54/32-2017
Doplnená
4,78 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-1/32-2013
Doplnená
95,91 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Levoči anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-2/32-2013
Doplnená
100,63 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
30. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-11/32-2013
Doplnená
79,94 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
9. Jún 2014
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-4-6/32-2014
Doplnená
50,94 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-3/32-2013
Doplnená
89,92 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-4/32-2013
Doplnená
56,56 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-6/32-2013
Doplnená
111,16 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
18. December 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-16/34-2015
Doplnená
1,55 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody GPU, s.r.o. Levoča
30. December 2015
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2016.
ZO OZ ZVJS-10/LE-2015
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody
31. December 2014
Zmluva o využití sociálneho fondu v ÚVTOS Levoča
ZO OZ ZVJS-14/LE-2014
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS Levoča
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-8/32-2013
Doplnená
81,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-9/32-2013
Doplnená
90,96 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované