Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2012
Zmluva o dielo č. ÚVV-2-13/34-2012 uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a § 565 Obchodného zákonníka
ÚVV-2-13/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov EZO.SK, s.r.o.
12. Január 2012
Zmluva o dielo č. ÚVV 2-04/34-2012
ÚVV-2-04/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov ZTS Sabinov, a.s.
19. Január 2012
Zmluva o dielo č. ÚVVaÚVTOS-3-08/34-2012
ÚVVaÚVTOS-3-08/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Mgr. Jozef Mikula
23. December 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-05/34-2012 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565 Obchodného zákonníka
ÚVV–2-05/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov 1.FC TATRAN,a.s.
10. Január 2012
Zmluva o dielo č. ÚVV 2-15/34-2012
ÚVV-2-15/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Opravárensko-dopravné služby, s.r.o.
19. December 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-02/34-2012 uzatvorena podľa ustanovenia § 631 a § 643 Občianskeho zákonníka
ÚVV–4-02/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Štefan Tomko-Autoškola Delňa
10. Január 2012
Zmluva o dielo č. ÚVV 2-16/34-2012
ÚVV-2-16/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov EUROOBUV s.r.o.
3. Január 2012
Zmluva o dielo č.ÚVV-3-22/34-2011 uzatvorená podľa ustanovenia § 631 - 643 Občianského zákonníka
ÚVV-3-03/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Sabolová Marta
2. Máj 2014
Zmluva o poskytovaní pomocných prác
ÚVTOS-04-03-34-2014
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca AUTOKOV Košice, spol. s.r.o.
21. December 2018
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS-103/34-2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca AUTOKOV s.r.o.
28. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní pomocných prác
UVTOS-25-49/13-2012
Doplnená
0,00 € Ustav na výkon trestu odňatia slobody ANERA, s.r.o.
21. December 2017
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS-98/34-2017
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
7. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí pomocných prác
ÚVTOS-25-66/13-2013
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca SABEX + s.r.o.
18. December 2018
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS-84/34-2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica
12. September 2014
Zmluva o poskytovaní prác
ÚVTOS-04-07/34-2014
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca BARRAMEDA, s.r.o.
31. Január 2014
Zmluva o poskytovaní pomocných prác
ÚVTOS-25-148/13-2013
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca Bautechnik Služby spol. s r.o.
3. Január 2019
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS-102/34-2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca KON TIKI a.s.
28. Apríl 2016
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS Košice-Šaca-02-06/34-2016
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca JAZMA spol. s r.o.
30. December 2020
Dohoda o zásadách tvorby a použitia prostriedkov sociálneho fondu v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca na rok 2021
ÚVTOS-109/14-2020
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca
8. Marec 2019
ZMLUVA o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS-17/34-2019
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca ZOI s. r. o.