Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z2241022002801
Doplnená
491 974,00 € Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304031D194
Doplnená
395 574,00 € Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. December 2015
Smlouva o spolupráci
16//VŠMU/2015
Doplnená
1 000,00 € Ústav pro studium totalitních režimů Vysoká škola múzických umení
22. August 2019
Individuálna zmluva o poskytnutí finančných zdrojov získaných z Medzinárodného vyšehradského fondu č. 21910035
0600/0074/19
Doplnená
4 033,00 € Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Február 2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11 /2020/R
Z135/2020-3
Doplnená
0,00 € Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace Slovenská národná galéria
23. November 2016
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.32/2016/R
Z13/2016-62
Doplnená
0,00 € Muzeum umění Olomouc Slovenská národná galéria
27. November 2018
Smlouva o výpůjčce do zahraničí č. 1/2019/zhr
Z136/2018-175
Doplnená
0,00 € Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace Slovenská národná galéria
28. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2476
Doplnená
0,00 € Zoltán Farkas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Jún 2020
DOHODA číslo: 20/07/54E/2078 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/07/54E/2078
Doplnená
0,00 € Nadežda Masarovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
27. Január 2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/94 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/94
Doplnená
0,00 € Štefan Rajj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
28. December 2018
Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2019
ZO OZ ZVJS – 4/LE -2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Marec 2019
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-11/32-2019
Doplnená
94,22 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS D.Č.
7. Apríl 2011
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS a ÚVV 1/2010
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Príslušník zvjs
20. December 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-19/34-2016
Doplnená
1,60 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody GPU, s.r.o. Levoča
31. December 2019
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS Levoča na rok 2020
ZO OZ ZVJS - 2/LE - 2019
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ ZVJS Levoča
29. December 2017
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS - 54/32-2017
Doplnená
89,92 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Roman Šolc
30. Apríl 2020
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-27/32-2020
Doplnená
74,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS
16. November 2018
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-31/32-2018
Doplnená
84,50 € ˇustav na výkon trestu odňatia slobody Štefan pavlík
7. Apríl 2011
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVV 1/2004
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Príslušník zvjs
29. Apríl 2019
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-22/32-2019
Doplnená
78,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS