Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
304/2022
Doplnená
0,00 € PaedDr. Mária Labošová Mesto Revúca
5. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/665
Doplnená
0,00 € Mgr. Lenka Gajdičiarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
7. Október 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/07/54E/2358
Doplnená
0,00 € Katarína Švrčková, MSc. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
30. November 2012
tlač Prehovor Ezechiel
z-48-12
Doplnená
2 285,62 € Stredná odborná škola polygrafická Literárne informačné centrum
30. August 2011
zmluva o dielo - tlač - Rozhovory po rokoch
z-42-11
Doplnená
3 749,53 € Stredná odborná škola polygrafická Literárne informačné centrum
10. Október 2013
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni SOŠ obchodu a služieb
30/2013
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Detský domov Žitavce
31. Máj 2023
Nájomná zmluva č. N4-2023
N4_2023
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola stavebná - Építszeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 Nové Zámky SANOVET, s.r.o.
25. Október 2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č.17/15/050/44
Doplnená
2 254,20 € Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
16. Január 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2014_PKR_BA_NR_001
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Metodicko-pedagogické centrum
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_EO2-69_2011_2011
Doplnená
0,00 € SOŠ Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15. Marec 2011
Dohoda o dodávke vody
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-487_2011_2011
Doplnená
0,00 € Stredné odborné učilište stavebné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. September 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-160_2011_2011
Doplnená
0,00 € SOŠ Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní staavovania žiakov a zamestnancov
Zmluva o poskytovaní staavovania žiakov a zamestnancov
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola technická Spojená škola, Zlaté Moravce
20. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-91-2022_2023
Doplnená
1 200,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
15. Január 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Doplnená
0,00 € NoDebt Ltd. Žilinská univerzita v Žiline
22. Júl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/27/50J/17
Doplnená
9 578,70 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22. Jún 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/27/50J/15
Doplnená
3 983,76 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
26. August 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/42
Doplnená
4 571,55 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. September 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/51
Doplnená
5 862,42 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29. September 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 16/27/50J/16
Doplnená
4 914,81 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica