Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_EO2-69_2011_2011
Doplnená
0,00 € SOŠ Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15. Marec 2011
Dohoda o dodávke vody
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-487_2011_2011
Doplnená
0,00 € Stredné odborné učilište stavebné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. September 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-160_2011_2011
Doplnená
0,00 € SOŠ Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní staavovania žiakov a zamestnancov
Zmluva o poskytovaní staavovania žiakov a zamestnancov
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola technická Spojená škola, Zlaté Moravce
20. December 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SCP_ZM_SCP-91-2022_2023
Doplnená
1 200,00 € Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Športové centrum polície
15. Január 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Doplnená
0,00 € NoDebt Ltd. Žilinská univerzita v Žiline
22. Júl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/27/50J/17
Doplnená
9 578,70 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22. Jún 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/27/50J/15
Doplnená
3 983,76 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
26. August 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/42
Doplnená
4 571,55 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. September 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/51
Doplnená
5 862,42 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29. September 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 16/27/50J/16
Doplnená
4 914,81 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Október 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/55
Doplnená
4 571,55 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/27/50J/29
Doplnená
4 692,96 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Október 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/56
Doplnená
3 740,76 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9. Marec 2016
Zmluva o spolupráci
SNM-PM-ZOS-2016/200
Doplnená
0,00 € ARANEUS Slovenské národné múzeum
25. Máj 2016
Licenčná zmluva
16/LZ/2016
Doplnená
12 000,00 € Slovenský filmový ústav Česká televize
29. September 2017
Licenčná zmluva
33/LZ/2017
Doplnená
3 650,00 € Slovenský filmový ústav Ústav pamäti národa
10. Jún 2013
Zmluva o spolupráci
13/SP/2013
Doplnená
1 700,00 € Slovenský filmový ústav Asociácia slovenských filmových klubov
1. December 2011
Licenčná zmluva
33/LZ/2011
Doplnená
1 700,00 € Slovenský filmový ústav Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)
12. Jún 2012
Koprodukčná zmluva
4/KOP/2012
Doplnená
14 000,00 € Slovenský filmový ústav ARINA s. r.o.