Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
September
2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2013/SMS-13
Doplnená
4 084,00 € Michala Julínyová Akadémia umení v Banskej Bystrici
18.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_963
Doplnená
0,00 € Architekt Dzurco s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
5.
November
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-026-2014-NJ_2015
Doplnená
5 340,00 € Izabela Klimentová, rod. Takácsová Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menší
18/31/052/331
Doplnená
0,00 € Obec Jesenské Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23.
Február
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
250/2012
Doplnená
0,00 € DePuy France S.A.S. Ministerstvo zdravotníctva SR
1.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/02/54E/1238 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (B)
20/02/54E/1238
Doplnená
0,00 € Matúš Sokol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
25.
Február
2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. VŠC-7/2012-M-015-vykonávanie športovej činnosti vo VŠC DUKLA B. Bystrica
5100000779-3
Doplnená
0,00 € Danka Kostúrová VŠC DUKLA Banská Bystrica
26.
November
2015
31674020
Dohoda č.28/2015/§54/ŠnZ
Doplnená
14 041,47 € Bytové hospodárstvo s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
29.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
405/2019
Doplnená
0,00 € Miklós Forgács Divadelný ústav
18.
December
2012
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A2336435
Doplnená
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
22.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_48
Doplnená
0,00 € Stanislav Malast - MAGIC BAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
6.
August
2013
Kúpna zmluva
KZ 0755/2012/TIP
Doplnená
3 645,72 € Ponechal Ernest Železnice Slovenskej republiky
26.
September
2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
275/2013
Doplnená
0,00 € Pharmaceuticals Works POLPHARMA S.A. Ministerstvo zdravotníctva SR
12.
Jún
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VPBA-3-36/2018
Doplnená
14,44 € Zoltán KALMÁR Ministerstvo obrany
12.
Jún
2018
Nájomná zmluva k služobnému bytu
200/2018
Doplnená
221,70 € por. Martin Čižnár Finančné riaditeľstvo SR
29.
Január
2018
Nájomná zmluva
1126/2018/LSR
Doplnená
83,17 € Monika Hartvichová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
28.
Január
2020
Kúpna zmluva
11/2020/09/99 – 370 I
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina BIOFOREST, s.r.o.
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/737
Doplnená
0,00 € Tomáš Onder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
12.
December
2017
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
189/2017/Z
Doplnená
0,00 € Mgr. Ervín Weiss, PhD. Fakultná nemocnica Nitra
3.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/3917 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4517/2020
Doplnená
0,00 € Miroslav Kukla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra