Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/4236
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Helena Pohánková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. November 2012
Licenčná zmluva, 3D model územia na účely SHM 2011
2178/2012
Doplnená
456 402,00 € Geodis Slovakia, s.r.o. Slovenská správa ciest
18. August 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.061TN090094
061TN090094
Doplnená
50 000,00 € Bc. Lukáš Kováč Pôdohospodárska platobná agentúra
12. Apríl 2024
License Agreement
ZM2034930
Doplnená
5 400,00 € Monster Entertainment Ltd., Rozhlas a televízia Slovenska
22. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0438-Z
SPO-V01-0438-Z
Doplnená
12 576,24 € Miroslav Bella Slovenská agentúra životného prostredia
12. Október 2015
Zmluva o nájme LP č. 124-08-Nn-2015
CRZ 5733-2015-LSR
Doplnená
50,85 € Juraj Ciesar, Trenčín Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
23. Október 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/41/54E/7467
Doplnená
0,00 € CASSTEL s.r.o. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. December 2013
Kolektívna zmluva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na rok 2014
553/2013
Doplnená
0,00 € Rada ZO OZ PŠaV pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
8. Október 2019
Dohoda č. 19/37/051/309 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dohoda č. 19/37/051/309
Doplnená
0,00 € EZO.sk, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-361-02414
19-361-02414
Doplnená
7 632,00 € Mgr. Lívia Flachbartová, PhD. Fond na podporu umenia
23. Máj 2022
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve
988/926/81/13/2016
Doplnená
0,00 € Sylvia Šťavová Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o .
23. Marec 2012
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite“
275/2012
Doplnená
45 765,00 € Poradňa pre občianske a ľudské práva Úrad vlády SR
9. Október 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-141-03175
17-141-03175
Doplnená
2 649,00 € Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD. Fond na podporu umenia
8. Jún 2016
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
115/2016
Doplnená
0,00 € Boston Scientific Corporation Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
130/2023
Doplnená
0,00 € Michal Ač Slovenská ústredná hvezdáreň
10. December 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1487/2013-6/1.2.2
Doplnená
0,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
24. Marec 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2014
Doplnená
1 400,00 € Milena Černáková Záchranná zdravotná služba Bratislava
2. Marec 2011
Zmluva o servisnej činnosti
H/11/0012/104
Doplnená
0,00 € Siemens s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13. Máj 2020
Dohoda číslo: 20/02/54E/860 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (B)
20/02/54E/860
Doplnená
0,00 € Tomáš Ondrovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
27. September 2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1251
Doplnená
0,00 € Tomáš Gábriš Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied