Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2018
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/31/52A/286
Doplnená
0,00 € Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_273
Doplnená
0,00 € Petra Sukovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
2.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
21/41/54E/1267
Doplnená
0,00 € Mgr. Martin Kvietok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31.
Október
2016
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon
85/2016-A
Doplnená
340,00 € PhDr. Ľubica Štarková Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
20.
December
2017
Trysky dávkovacie - mazanie okolesníkov
19707/2017-O8
Doplnená
0,00 € RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
10.
Január
2022
zmluva o výkone funkcie podpredsedu dozornej rady
163/2021
Doplnená
0,00 € MUDr. Matej Vozár, MPH Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25.
Január
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
509-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TERMSYS s.r.o.
9.
December
2015
Ná j omn á zml u v a ZML č.1/130-2016
7168-2016-LSR
Doplnená
0,00 € Milan Čemerička LESY SR, š.p., OZ Kriváň
8.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/39/54E/883
Doplnená
0,00 € Rudolf Kastler Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
8.
Jún
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_1546
Doplnená
0,00 € SWIFTRANS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
September
2021
Zmluva o ubytovaní č. 59/62/2021/01
Zmluva o ubytovaní č. 59/62/2021/01
Doplnená
495,00 € Barbora Košút Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
1.
Marec
2016
Zmluva o preplácaní poukážok
626-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra FEROSTA, s.r.o.
12.
Október
2015
Zmluva o nájme LP č. 125-08-Nn-2015
CRZ 5734-2015-LSR
Doplnená
60,75 € Ján Chodúr, Lazy pod Makytou Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
21.
November
2012
Zmluva o nájme LP č. 414-08-Nn-2012
CRZ 9077-2012-LSR
Doplnená
36,00 € MUDr. Magdaléna Mittuchová, Považská Bystrica Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
3.
Júl
2014
Kolektívna zmluva STU v Bratislave na rok 2014
KZ/2014/STU
Doplnená
0,00 € Univerzitná odborová organizácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7463
Doplnená
0,00 € DORYT SK spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
September
2021
Zmluva o výpožičke umeleckého diela
168/2021/13
Doplnená
0,00 € Pavol Handzuš Slovenské banské múzeum
18.
Máj
2011
Rámcová kúpna zmluva č.3/2011
CRZč.1744/2011/LSR
Doplnená
0,00 € BANCHEM, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, š. p.
26.
Máj
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-321-01406
20-321-01406
Doplnená
4 052,00 € Richard Csino Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14.
December
2015
zmluva o reštaurovaní
SNM-HM-ZOR-2015/3730
Doplnená
13 660,00 € Mgr. art. Lucia Gregorová Slovenské národné múzeum