Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2015
Zmluva o dielo
CE 402/2015
Doplnená
2 500,00 € Akad. mal. Mária Ďuricová Slovenská národná galéria
22.
November
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
52/2018-A
Doplnená
2 200,00 € Mgr. Jana Kucharová, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
30.
Apríl
2013
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
111/§ 51/2013
Doplnená
0,00 € Horúci tím, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc” – Opatrenie č.2
20/39/54E/138
Doplnená
0,00 € Peter Poloha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
23.
Február
2016
Zmluva o nájme LP č. 326-08-Nn-2015
CRZ 1408-2016-LSR
Doplnená
0,00 € Jozef Zigo Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
29.
September
2017
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
17118
Doplnená
0,00 € Monika Záviš Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
6.
Máj
2013
Zmluva o nájme LP č. 91-08-Nn-2009
CRZ 3669-2013-LSR
Doplnená
2,19 € Irma Režná, Krivoklát Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
25.
November
2013
QNano User Agreement
174-2013
Doplnená
0,00 € University of Tartu Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
24.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_188
Doplnená
0,00 € Henrieta Jacková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
24.
Apríl
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/293
Doplnená
0,00 € Macková Veronika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_376
Doplnená
0,00 € Lenka Golmícová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
20.
Marec
2012
Dodatok k zmluve o poskytovanie telekomunikačných služieb
0358148
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica
24.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_382
Doplnená
0,00 € Michal Tabaka - A&M CONSTRUCTION Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7120
Doplnená
0,00 € Sheridan, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7071
Doplnená
0,00 € X 1 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10.
Október
2013
Poistná zmluva
411 017 700
Doplnená
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7.
Január
2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A2243525
Doplnená
97,20 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
15.
December
2016
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon
93/2016-A
Doplnená
408,00 € Mgr. Martina Dočekalová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
December
2016
Zmluva o nájme LP č. 963-08-Nn-2016
CRZ 8175-2016-LSR
Doplnená
0,00 € Ing. Eva Hričovská Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
22.
Január
2016
Zmluva o preplácaní poukážok
514-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ELMAPO, s.r.o.