Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2014
Kúpna zmluva č. 11/2014
CRZ 1535/2014/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica Ondrej Kalina
28. Apríl 2022
Zmluva o zabezpečení účasti na vzdelávacom podujatí „Študijná návšteva (tréningy) v Nórsku“ a o poskytnutí cestovných náhrad
80/2022
Doplnená
0,00 € Marek Trávníček Štátny pedagogický ústav
8. Október 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 061TT090137
061TT090137
Doplnená
50 000,00 € Slavomír Fogaš Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Február 2019
ZMLUVA č. 1/2019-141
1213-2019-lsr
Doplnená
11,01 € Jozef Simún LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
2. Marec 2012
Nájomná zmluva
30803/NZ-091/2012/Valaliky/0896/GorJa
Doplnená
34,42 € VO Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3. Máj 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely
45/2018
Doplnená
0,00 € Ing. Tomáš Grenuš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
14. Júl 2011
Príkazná - redaktorská úprava a apretácia - Rozhovory s textami
047-300-11
Doplnená
700,00 € Fyzická osoba Literárne informačné centrum
29. September 2015
Zmluva o dielo
CE 402/2015
Doplnená
2 500,00 € Akad. mal. Mária Ďuricová Slovenská národná galéria
22. November 2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
52/2018-A
Doplnená
2 200,00 € Mgr. Jana Kucharová, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
30. Apríl 2013
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
111/§ 51/2013
Doplnená
0,00 € Horúci tím, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc” – Opatrenie č.2
20/39/54E/138
Doplnená
0,00 € Peter Poloha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
23. Február 2016
Zmluva o nájme LP č. 326-08-Nn-2015
CRZ 1408-2016-LSR
Doplnená
0,00 € Jozef Zigo Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
29. September 2017
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
17118
Doplnená
0,00 € Monika Záviš Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
6. Máj 2013
Zmluva o nájme LP č. 91-08-Nn-2009
CRZ 3669-2013-LSR
Doplnená
2,19 € Irma Režná, Krivoklát Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
25. November 2013
QNano User Agreement
174-2013
Doplnená
0,00 € University of Tartu Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
24. Apríl 2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_188
Doplnená
0,00 € Henrieta Jacková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
24. Apríl 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/293
Doplnená
0,00 € Macková Veronika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Apríl 2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_376
Doplnená
0,00 € Lenka Golmícová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
20. Marec 2012
Dodatok k zmluve o poskytovanie telekomunikačných služieb
0358148
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica
24. Apríl 2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_382
Doplnená
0,00 € Michal Tabaka - A&M CONSTRUCTION Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou